Proton prolazi dijelom prostora u kojem na njega djeluje homogeno magnetno polje. [] Znak ⊗ označava homogeno magnetno polje koje ulazi okomito u papir. Koja strjelica prikazuje smjer sile na proton u trenutku prikazanom na crtežu? A. ↑ B.→ C. ↓ D. ←


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Smjer otklona nabijene čestice u magnetnom polju možemo odrediti pravilom desnog dlana. Postavimo li desni dlan tako da prsti pokazuju u smjeru magnetnog polja, a palac u smjeru gibanja pozitivno nabijene čestice, onda će sila imati takav smjer da se čestica nastoji udaljiti od dlana. Smjer otklona nabijene čestice u magnetnom polju možemo odrediti pravilom desnog dlana. Postavimo li desni dlan tako da prsti pokazuju u smjeru magnetnog polja, a palac u smjeru gibanja negativno nabijene čestice, onda će sila imati takav smjer da se čestica nastoji približiti dlanu. Po pravilu desnog dlana smjer sile je prema gore. Odgovor je pod A. Vježba 162 Elektron prolazi dijelom prostora u kojem na njega djeluje homogeno magnetno polje. Znak \otimes označava homogeno magnetno polje koje ulazi okomito u papir. Koja strjelica prikazuje smjer sile na elektron u trenutku prikazanom na crtežu? A. \uparrow \quad B. \rightarrow A. \uparrow \quad B. \rightarrow C. \downarrow D. \leftarrow Rezultat: \quad C.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Proton prolazi dijelom prostora u kojem na njega djeluje homogeno magnetno polje. [] Znak ⊗ označava homogeno magnetno polje koje ulazi okomito u papir. Koja strjelica prikazuje smjer sile na ...
Pozdrav. Imam problema sa koenzimima, najvise flavoproteinskim. U knjigama pise da je FAD prijenosnik elektrona, ali u reduciranom obliku pisemo ga FADH2. Znaci li to da on prilikom redukcije uz elekt...
Pozdrav,treba mi pomoć oko jednog zadatka koji mi se pojavio na ispitu. Zadatak glasi: emisijom alfa čestica uranov izotop U-234 prelazi u ______. Treba napisat jednadžbu reakcije. Koliki je broj prot...
Proton se giba u homogenome magnetskom polju iznosa 55μT okomito na silnice magnetskoga polja. Brzina gibanja protona iznosi 10⁵ m/s. Koliki je iznos sile koja djeluje na proton? (Naboj protona Q = ...
Proton, mase 1.67 ⋅ 10⁻²⁷ kg i naboja 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C, koji se ubrzao u električnom polju razlike potencijala 600 V uleti u homogeno magnetno polje indukcije 0.3 T i giba se po kružnici. Polumjer kružn...
Proton uleti u homogeno magnetno polje brzinom usmjerenom kao i polje. Kako će se gibati proton? A. pravocrtno, stalnom brzinom B. pravocrtno, brzinom koja se povećava C. kružno, stalnom brzinom D. ...
Proton uleti brzinom 100 m/s u homogeno magnetsko polje iznosa 0.2mT. Vektor brzine i vektor polja zatvaraju kut od 60^(∘). Koliko punih namotaja spirale napravi proton dok se pomakne 1 m u smjeru p...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana