Proton kinetičke energije 0.5MeV uleti okomito na silnice homogenog magnetnog polja indukcije 0.1 T. Kolika je Lorentzova sila na proton? (masa protona m = 1.6726 ⋅ 10⁻²⁷ kg, naboj protona Q = e = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{E}_{\mathrm{k}}=0.5 \mathrm{MeV}=0.5 \cdot 10^{6} \mathrm{eV}=0.5 \cdot 10^{6} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \mathrm{~J}=8 \cdot 10^{-14} \mathrm{~J}, \quad \alpha=90^{\circ}, \quad \mathrm{B}=0.1 \mathrm{~T}, \begin{aligned} & \mathrm{m}=1.6726 \cdot 10^{-27} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{Q}=\mathrm{e}=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, \quad \mathrm{F}=? \end{aligned} Elektronvolt (eV) je jedinica za energiju. Energiju 1 eV dobije čestica nabijena istim električnim nabojem kao što ga ima elektron \left(1.6 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}\right) kad prođe električnim poljem razlike potencijala 1 V: e V=1.6 \cdot 10^{-19} C \cdot 1 V=1.6 \cdot 10^{-19} J Lorentzova sila Ako se u magnetnom polju giba čestica naboja Q brzinom v, onda polje djeluje na nju silom F=B \cdot Q \cdot v \cdot \sin \alpha, gdje je \alpha kut između smjera magnetnog polja i smjera gibanja čestice. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{m \cdot v^{2}}{2} Iz formule za kinetičku energiju protona izračunamo njegovu brzinu pa onda Lorentzova sila iznosi:

Vježba

Proton kinetičke energije 0.5 \mathrm{MeV} uleti okomito na silnice homogenog magnetnog polja indukcije 0.2 T. Kolika je Lorentzova sila na proton? (masa protona \mathrm{m}=1.6726 \cdot 10^{-27} \mathrm{~kg}, naboj protona Q=e=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}. Rezultat: \quad 3.13 \cdot 10^{-13} \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Proton kinetičke energije 0.5MeV uleti okomito na silnice homogenog magnetnog polja indukcije 0.1 T. Kolika je Lorentzova sila na proton? (masa protona m = 1.6726 ⋅ 10⁻²⁷ kg, naboj protona Q = e = ...
Kolikom se brzinom mora gibati proton da njegova kinetička energija bude jednaka energiji fotona valne duljine λ = 7.51 ⋅ 10⁻¹¹ m?( m_(p)=1.6726⋅10⁻²⁷ kg, h=6.626⋅10⁻³⁴Js,c=3⋅10⁸ m/s)
Proton mase 1.67 - 10-27 kg, naboia 1.6 - 10-19 C piba se po kruznici u homogenom magnetnor polju od 0.75 T. Kolika je kineticka energija top protona i koliko, mu vremena treba da jednom obide kruznic...
Proton mase 1.67 ⋅ 10⁻²⁷ kg giba se stalnim ubrzanjem 3.6 ⋅ 10¹⁵ m/s². Ako je početna brzina protona 2.4 ⋅ 10⁷ m/s na putu od 35 cm odredite: a) Brzinu protona na kraju tog puta. b) Za koliko...
Kolika je kinetička energija protona koji se giba po kružnici polumjera 50 cm u homogenom magnetskom polju B = 1 T? Smjer brzine okomit je na silnice magnetskog polja. (e=1.6⋅10⁻¹⁹C, m = 1.67 ⋅ 10⁻²...
Kolika je kinetička energija protona koji se u magnetskom polju 1 T giba po kružnici polumjera 1 m? (naboj protona e =  + 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C, masa protona m = 1.6726 ⋅ 10⁻²⁷ kg )
U homogeno magnetno polje magnetne indukcije B = 0.1 T uleti α− čestica koja ima B = 0.1 T,  E_(k) = 500eV = [500⋅1.6⋅10⁻¹⁹ J] = 8 ⋅ 10⁻¹⁷ J,  α = 90^(∘),  Q = 2 ⋅ e− $$ \begin{aligned} & \te...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana