Elektron se giba u magnetnom polju gustoće toka 10 T brzinom 3 ⋅ 10⁷ m/s okomito na smjer polja. Odredite omjer sile kojom magnetno polje djeluje na elektron i težine elektrona. (naboj elektrona e = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C, masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, ubrzanje sile teže g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{B}=10 \mathrm{~T}, \quad \mathrm{v}=3 \cdot 10^{7} \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \alpha=90^{\circ}, \quad \mathrm{Q}=\mathrm{e}=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, \quad \mathrm{m}=9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg} \begin{aligned} & \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \frac{F_{L}}{G}=? \end{aligned} \section{Lorentzova sila} Ako se u magnetnom polju giba čestica naboja Q brzinom v, onda polje djeluje na nju silom F=B \cdot Q \cdot v \cdot \sin \alpha gdje je \alpha kut između smjera magnetnog polja i smjera gibanja čestice. Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g \text {, } gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. Budući da magnetsko polje djeluje na elektron u gibanju Lorentzovom silom, za omjer vrijedi: \frac{F_{L}}{G}=\frac{B \cdot Q \cdot v \cdot \sin \alpha}{m \cdot g} \Rightarrow \frac{F_{L}}{G}=\frac{B \cdot e \cdot v \cdot \sin \alpha}{m \cdot g} \Rightarrow \frac{F_{L}}{G}=\frac{10 T \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot 3 \cdot 10^{7} \frac{m}{s} \cdot \sin 90^{0}}{9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{2}} \Rightarrow \begin{gathered} \Rightarrow\left[\sin 90^{0}=1\right] \Rightarrow \frac{F_{L}}{G}=\frac{10 T \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot 3 \cdot 10^{7} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}}} \Rightarrow \frac{F_{L}}{G}=5.4 \cdot 10^{18} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{F_{L}}{G}=\frac{5.4 \cdot 10^{18}}{1} \Rightarrow\left[\begin{array}{c} \mathrm{u} \text { obliku } \\ \text { razmjera } \end{array}\right] \Rightarrow F_{L}: G=5.4 \cdot 10^{18}: 1 . \end{gathered} Vježba 166 Elektron se giba u magnetskom polju gustoće toka 10 \mathrm{~T} brzinom 3 \cdot 10^{7} \mathrm{~m} / \mathrm{s} okomito na smjer polja. Odredite omjer težine elektrona i sile kojom magnetno polje djeluje na elektron. (naboj elektrona \mathrm{e}=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, masa elektrona \mathrm{m}=9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg}, ubrzanje sile teže \left.\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 1.86 \cdot 10^{-19}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Elektron se giba u magnetnom polju gustoće toka 10 T brzinom 3 ⋅ 10⁷ m/s okomito na smjer polja. Odredite omjer sile kojom magnetno polje djeluje na elektron i težine elektrona. (naboj elektrona e =...
U homogeno magnetno polje magnetne indukcije B = 0.1 T uleti α− čestica koja ima B = 0.1 T,  E_(k) = 500eV = [500⋅1.6⋅10⁻¹⁹ J] = 8 ⋅ 10⁻¹⁷ J,  α = 90^(∘),  Q = 2 ⋅ e− $$ \begin{aligned} & \te...
Elektron ulijeće u homogeno magnetsko polje okomito na silnice polja. Što se događa s brzinom elektrona dok se giba u magnetskom polju? A. Brzini se mijenjaju smjer i iznos. B. Brzini se ne mij...
Ravni vodič duljine 1 m giba se stalnom brzinom u ravnini koja je okomita na silnice homogenog magnetnog polja pri čemu se između njegovih krajeva inducira elektromotorni napon od 4 ⋅ 10⁻⁵ V. Kolika...
Snop od 10⁸ elektrona giba se kao točkasti naboj brzinom 10⁶ m/s po osi x. Odredi jakost magnetnog polja u trenutku kada se snop nalazi u ishodištu u točki (0,10). Koordinate su u centimetrima. (nab...
Elektron se giba u vakuumu brzinom 2 ⋅ 10⁶ m/ s po kružnici polumjera 5 ⋅ 10⁻¹¹ m. Kolika je jakost magnetskog polja u središtu kružnice? (naboj elektrona 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C )
Elektron ubrzan naponom 150 V giba se u elektronskoj cijevi vertikalno prema gore. Ako je na tom mjestu horizontalna komponenta Zemljinog magnetskog polja 12μT, kolika je sila na elektron? (naboj el...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana