Valjkasti svitak duljine 15 cm ima 300 zavoja. U unutrašnjosti svitka je magnetsko polje jakosti 2000 A/m. Jezgra svitka ima promjer 15 mm i relativnu permeabilnost 700 . Odrediti: a) jakost struje b) magnetsku indukciju c) magnetski tok. (permeabilnost vakuuma $\mu_{0}=4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}=12.56 \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$.)


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{L}=0.5 \mathrm{H}, \quad \mathrm{C}=? Ako se u krugu izmjenične struje nalazi serijski spoj omskog, induktivnog i kapacitivnog otpora impedancija Z iznosi Z=\sqrt{R^{2}+\left(R_{L}-R_{C}\right)^{2}} gdje je R omski (radni) otpor, R_{L} induktivni otpor, R_{C} kapacitivni otpor. Kružna frekvencija \omega računa se po formuli \omega=\frac{2 \cdot \pi}{\pi}, gdje je T perioda. U krugu izmjenične struje osim omskog, javlja se: - induktivni otpor: R \quad=L \cdot \omega \Rightarrow R_{L}=L \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T} - kapacitivni otpor: R_{C}=\frac{1}{C \cdot \omega} \Rightarrow R_{C}=\frac{T}{C \cdot 2 \cdot \pi} . Budući da impedancija u strujnom krugu mora biti minimalna, kapacitivni i induktivni otpor bit će jednaki. Z=\sqrt{R^{2}+\underbrace{\left(R_{L}-R_{C}\right)}_{=0}^{2}} U/V Najprije iz crteža očitamo periodu T. T=10 \cdot 10^{-3} s=10^{-2} s=0.01 s . 1.inačica 2.inačica \begin{gathered} R_{C}=R_{L} \Rightarrow \frac{T}{C \cdot 2 \cdot \pi}=L \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T} \Rightarrow \frac{T}{C \cdot 2 \cdot \pi}=L \cdot \frac{2 \cdot \pi}{T} / \cdot 2 \cdot \pi \cdot C \cdot T \Rightarrow T^{2}=4 \cdot \pi^{2} \cdot L \cdot C \Rightarrow \\ \Rightarrow 4 \cdot \pi^{2} \cdot L \cdot C=T^{2} \Rightarrow 4 \cdot \pi^{2} \cdot L \cdot C=T^{2} / \frac{1}{4 \cdot \pi^{2} \cdot L \cdot C} \Rightarrow C=\frac{T^{2}}{4 \cdot \pi^{2} \cdot L}= \\ =\frac{(0.01 s)^{2}}{4 \cdot \pi^{2} \cdot 0.5 H}=5.066 \cdot 10^{-6} F \approx 5.110^{-6} F=5.1 \mu F . \end{gathered}

Vježba

Kondenzator kapaciteta C serijski je spojen sa zavojnicom induktiviteta 0.5 H na izvor izmjeničnoga napona. Napon izvora ovisi o vremenu kao što je prikazano na crtežu. Koliki treba biti kapacitet C da bi impedancija strujnoga kruga bila minimalna? Rezultat: \quad 5.1 \mu \mathrm{F}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Valjkasti svitak duljine 15 cm ima 300 zavoja. U unutrašnjosti svitka je magnetsko polje jakosti 2000 A/m. Jezgra svitka ima promjer 15 mm i relativnu permeabilnost 700 . Odrediti: a) jakost str...
Željezna valjkasta osovina polumjera 0.15 m, duljine 2 m, vrti se 300okr/min. Nađi moment tromosti i kinetičku energiju. (gustoća željeza ρ = 7900 kg/m³ )
Željezna valjkasta osovina polumjera 0.15 m, duljine 2 m, vrti se 300okr/min. Nađi moment tromosti i kinetičku energiju osovine. (gustoća željeza ρ = 7900 kg/m³ )
Kolika je energija magnetskog polja u valjkastoj zavojnici duljine 20 cm i promjera 3 cm, koja ima 200 zavoja, kada njome teče struja jakosti 0.2 A? Zavojnica je bez jezgre. (μ₀=4⋅π⋅10⁻⁷ Tm/A)
Kojom brzinom mora protjecati nafta kroz naftovod valjkastog oblika, poprečnog presjeka 100 cm2 , da u vremenu od 1 sata kroz cijev proteče 18 m3 nafte?
Pozorno promotrite priložene geografske karte. Kojim je brojem označena geografska karta izrađena u valjkastoj projekciji?
Dobar dan,imam nekoliko pitanja,bila bih Vam jako zahvalna kada bi odgovorili. A) Zbog čega dijamant ima veću gustoću od grafita? B) Zašto kristali natrijeva klorida uvijek nastaju u obliku ko...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana