Bakreni vodič površine presjeka 2.5 mm² okomito je ovješen na magnetno polje indukcije 1.4 T. Kolika bi morala biti jakost struje da bi vodič lebdio u polju? (gustoća bakra ρ = 8900 kg/m³, ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) []


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{S}=2.5 \mathrm{~mm}^{2}=2.5 \cdot 10^{-6} \mathrm{~m}^{2}, \quad \alpha=90^{\circ}, \quad \mathrm{B}=1.4 \mathrm{~T}, \quad \rho=8900 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \begin{aligned} & R_{C}=R_{L} \Rightarrow \frac{1}{C \cdot \omega}=L \cdot \omega \Rightarrow \frac{1}{C \cdot \omega}=L \cdot \omega / \cdot C \cdot \omega \Rightarrow 1=C \cdot L \cdot \omega^{2} \Rightarrow C \cdot L \cdot \omega^{2}=1 \Rightarrow \\ & \Rightarrow C \cdot L \cdot \omega^{2}=1 / \cdot \frac{1}{L \cdot \omega^{2}} \Rightarrow C=\frac{1}{L \cdot \omega^{2}} \Rightarrow\left[\omega=\frac{2 \cdot \pi}{T}\right] \Rightarrow C=\frac{1}{L \cdot\left(\frac{2 \cdot \pi}{T}\right)^{2}} \Rightarrow \\ & \Rightarrow C=\frac{1}{L \cdot \frac{4 \cdot \pi}{T^{2}}} \Rightarrow C=\frac{T^{2}}{4 \cdot \pi^{2} \cdot L}=\frac{(0.01 s)^{2}}{4 \cdot \pi^{2} \cdot 0.5 H}=5.066 \cdot 10^{-6} F \approx 5.1 \cdot 10^{-6} F=5.1 \mu F \end{aligned} Sila (Amperova sila) kojom magnetno polje djeluje na vodič duljine 1 strujom jakosti I može se odrediti iz izraza F=B \cdot I \cdot l \cdot \sin \alpha, gdje je \alpha kut između smjera magnetnog polja i smjera struje, a B magnetna indukcija. Ako su smjerovi magnetnog polja i struje međusobno okomiti, tada je: F=B \cdot I \cdot l \text {. } Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g \text {, } gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Gustoću \rho neke tvari možemo naći iz omjera mase tijela i njegova obujma: \rho=\frac{m}{V} \Rightarrow m=\rho \cdot V Obujam valjka Uspravni i kosi valjak ploštine osnovke (baze) S i visine v imaju jednake obujmove. Taj obujam iznosi: V=S \cdot v . Budući da vodič lebdi u magnetnom polju, Amperova sila po iznosu jednaka je težini vodiča. Sile imaju suprotne smjerove. \begin{aligned} &F=G \Rightarrow B \cdot I \cdot l=m \cdot g \Rightarrow B \cdot I \cdot l=\rho \cdot V \cdot g \Rightarrow\left[\begin{array}{ll} \text { žica } & =\text { valjak } \\ & \Rightarrow \end{array} \Rightarrow=S \cdot l\right. \\ &\Rightarrow & B \cdot I \cdot l=\rho \cdot S \cdot l \cdot g / \cdot \frac{1}{B \cdot l} \Rightarrow I=\frac{\rho \cdot S \cdot g}{B}=\frac{8900 \frac{\mathrm{kg}}{3} \cdot 2.5 \cdot 10^{-6} \mathrm{~m}^{2} \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{m}^{2}}}{1.4 T}=0.156 \mathrm{~A} . \end{aligned} Vježba 177 Bakreni vodič površine presjeka 5 \mathrm{~mm}^{2} okomito je ovješen na magnetno polje indukcije 2.8 T. Kolika bi morala biti jakost struje da bi vodič lebdio u polju? (gustoća bakra \rho=8900 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}^{3}, ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 0.156 \mathrm{~A}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Bakreni vodič površine presjeka 2.5 mm² okomito je ovješen na magnetno polje indukcije 1.4 T. Kolika bi morala biti jakost struje da bi vodič lebdio u polju? (gustoća bakra ρ = 8900 kg/m³, ubrzanje ...
Bakreni vodič površine presjeka 2.5 mm² okomito je ovješen na magnetsko polje indukcije 1.4 T. Kolika bi morala biti jakost struje da bi vodič lebdio u polju? (akceleracija slobodnog pada g = 9.81 m...
Bakreni vodič duljine 10m površine presjeka 3 priključen je na napon od 6 V. Kolika će struja teći vodičem?
Bakreni vodič promjera 2 mm namotan je na valjak čiji je promjer 2 cm. Navoji su namotani točno jedan do drugog u visini od 24 cm duž cijele visine valjka. Koliki je otpor ove žice? (ρ=0.017μΩ⋅m)
Bakreni vodič promjera 2 mm namotan je na valjak čiji je promjer 2 cm. Navoji su namotani točno jedan do drugog u visini od 24 cm duž cijele visine valjka. Koliki je otpor ove žice? (ρ=0.017μΩ⋅m)
Bakreni vodič dugačak 5dm giba se brzinom 50 cm/s u magnetskom polju tako da siječe njegove silnice pod pravim kutom. Koliki je inducirani napon, ako je magnetska indukcija 5 ⋅ 10⁻² T?
Dva vodiča od bakrene žice jednake su duljine, a različitih poprečnih presjeka. Ako sa r₁ označimo polumjer jednog vodiča i sa R₁ njegov otpor, a sa r₂ i R₂ te parametre za drugi vodič, onda $$ ...