Između polova magneta lebdi u horizontalnom položaju vodič mase 10 g i duljine 20 cm. Kolika je jakost struje kroz vodič, ako je indukcija magnetnog polja 0.26 T? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=10 \mathrm{~g}=0.01 \mathrm{~kg}, \quad 1=20 \mathrm{~cm}=0.2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~B}=0.26 \mathrm{~T}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{I}=? Sila (Amperova sila) kojom magnetno polje djeluje na vodič duljine l strujom jakosti I može se odrediti iz izraza F=B \cdot I \cdot l \cdot \sin \alpha, gdje je \alpha kut između smjera magnetnog polja i smjera struje, a B magnetna indukcija. Ako su smjerovi magnetnog polja i struje međusobno okomiti, tada je: F=B \cdot I \cdot l \text {. } Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g gdje je \mathrm{G} sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Budući da ravan vodič miruje u magnetnom polju, težina G vodiča po iznosu jednaka je sili F kojom magnetno polje djeluje na nj. Sile imaju suprotne smjerove. Smjer magnetnog polja i smjer struje zatvaraju pravi kut. Uvjet mirovanja je F=G odakle je B \cdot I \cdot l=m \cdot g \Rightarrow B \cdot I \cdot l=m \cdot g / \cdot \frac{1}{B \cdot l} \Rightarrow I=\frac{m \cdot g}{B \cdot l}=\frac{0.01 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{2}}{0.26 T \cdot 0.2 \mathrm{~m}}=1.89 A

Vježba

Između polova magneta lebdi u horizontalnom položaju vodič mase 20 \mathrm{~g} i duljine 40 \mathrm{~cm} . Kolika je jakost struje kroz vodič, ako je indukcija magnetnog polja 0.26 T? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 1.89 \mathrm{~A} .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Između polova magneta lebdi u horizontalnom položaju vodič mase 10 g i duljine 20 cm. Kolika je jakost struje kroz vodič, ako je indukcija magnetnog polja 0.26 T? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.8...
Električni naboj smješten je u nekoj točki između polova magneta. Djelovanje polja na naboj očituje se kao sila A) okomita na smjer măgnetskog polja B) usmjerena paralelno poljem C) usmjerenáprema ...
Između polova elektromagneta vlada homogeno magnetsko polje. U tom se polju, obješen na tankim nitima okomito na smjer silnica, nalazi vodič duljine 5 cm kojim prolazi struja 20 A. Polje djeluje na ...
Vodič u obliku kruga ploštine 5 cm² nalazi se između polova elektromagneta. Magnetno polje ima indukciju 4 ⋅ 10⁻² T. Odredi elektromotornu silu (inducirani napon) koja se inducira u krugu ako krug ...
Vodič u obliku kruga ploštine 5 cm² nalazi se između polova elektromagneta. Jakost magnetnog polja je 32000 A/m. Odredi elektromotornu silu (inducirani napon) koja se inducira u krugu ako krug za 0...
Javljam vam se opet u vezi olovova(II) jodida. Trenutno pišem rad o toj temi. Možete li mi preporučiti u kojim dijelovima kemije obradim tu temu i što bi bilo dobro navesti u tom radu? Po čemu se olov...
Metan nastaje reakcijom izmedu natrij acetata I natrij hidroksida.Koliko grama metana moze nastati iz 0,5 molova natrij acetata? 2 U nizu monohlor metan,dihlor metan,trihlor metan I tetrahlor metan mo...