Zavojnicom sa 200 zavoja teče struja jakosti 0.2 A uzrokujući magnetni tok 2 ⋅ 10⁻³ Wb. Kolika je induktivnost zavojnice?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{N}=200, \quad \mathrm{I}=0.2 \mathrm{~A}, \quad \Phi=2 \cdot 10^{3} \mathrm{~Wb}, \quad \mathrm{~L}=? Ako je magnetno polje uzrokovano strujom I kroz neki zavoj, tada je magnetni tok kroz površinu omeđenu tim zavojem proporcionalan jakosti struje: \Phi=L \cdot I . Za zavojnicu sa N zavoja vrijedi N \cdot \Phi=L \cdot I, gdje je L induktivnost (koeficijent samoindukcije). \begin{aligned} N \cdot \Phi=L \cdot I \Rightarrow L \cdot I &=N \cdot \Phi \Rightarrow L \cdot I=N \cdot \Phi / \cdot \frac{1}{I} \Rightarrow L=\frac{N \cdot \Phi}{I}=\\ &=\frac{200 \cdot 2 \cdot 10^{-3} W b}{0.2 A}=2 H . \end{aligned}

Vježba

Zavojnicom sa 400 zavoja teče struja jakosti 0.4 A uzrokujući magnetni tok 2 \cdot 10^{-3} \mathrm{~Wb}. Kolika je induktivnost zavojnice? Rezultat: 2 \mathrm{H}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Zavojnica s 200 zavoja, polumjera 10 cm, nalazi se u homogenom magnetskom polju indukcije 0.1 T tako da uzdužna os zavojnice tvori kut od 30^(∘) sa smjerom magnetskog polja. Kolika je jakost struje ...
Na valjak od neferomagnetskog materijala, polumjera 2.5 cm, namotano je 200 zavoja žice. Magnetno polje paralelno je osi zavojnice i promijeni se zakretanjem valjka za 90^(∘) oko osi okomite na uzdu...
Kondenzator kapaciteta C serijski je spojen sa zavojnicom induktiviteta 0.5H na izvor izmjeničnoga napona. Napon izvora ovisi o vremenu kao što je prikazano na crtežu. Koliki treba biti kapacitet C ...
Zavojnicom omskog otpora 8Ω spojenom na napon 120 V, frekvencije 50 Hz, teče struja jakosti 5 A. Odredite induktivnost zavojnice i fazni pomak struje prema naponu.
Primarnom zavojnicom transformatora teče struja 5 A. Omjer zavoja sekundarne i primarne zavojnice je $\frac{1}{10}$. Kolika je jakost transformirane struje? A. 40 A B. 50 A C. 60A D. 70 A E.80A
Primarnom zavojnicom transformatora teče struja 5 A. Omjer zavoja sekundarne i primarne zavojnice iznosi 1 : 10. Kolika je jakost transformirane struje?