Zavojnica je spojena na izvor napona $u=(220 \cdot \sqrt{2}) V \cdot \sin \left(314 \cdot t s^{-1}\right) .$ Zavojnicom prolazi maksimalna struja $2 \cdot \sqrt{2} A .$ Kolika je impedancija strujnog kruga?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

u=(220 \cdot \sqrt{2}) V \cdot \sin \left(314 \cdot t s^{-1}\right), \quad I_{0}=2 \cdot \sqrt{2} A, \quad Z=? Ako se tanka zavojnica (okvir) jednoliko vrti kutnom brzinom \omega u homogenom magnetnom polju gustoće toka B inducira se izmjenični napon. Trenutačna vrijednost izmjeničnog napona je u=U_{0} \cdot \sin (\omega \cdot t), gdje je U_{0} amplituda, odnosno maksimalna vrijednost napona. Ohmov zakon za izmjeničnu struju glasi: I=\frac{U}{Z} \Rightarrow Z=\frac{U}{I} gdje je Z impedancija (ukupni otpor u strujnom krugu izmjenične struje). Iz zadane jednadžbe očitamo maksimalni napon \mathrm{U}_{0}. \left.\left.\begin{array}{l} u=U_{0} \cdot \sin (\omega \cdot t) \\ u=(220 \cdot \sqrt{2}) V \cdot \sin \left(314 \cdot t s^{-1}\right) \\ \text { Impedancija strujnog kruga iznosi: } \end{array}\right\} \Rightarrow U=(220 \cdot \sqrt{2}) \underset{0} \cdot \sin \left(314 \cdot t s^{-1}\right)\right\} \Rightarrow U_{0}=220 \cdot \sqrt{2} V \begin{aligned} & \left.\begin{array}{l}U_{0}=220 \cdot \sqrt{2} V \\I_{0}=2 \cdot \sqrt{2} A\end{array}\right\} \Rightarrow\left[Z=\frac{0}{I_{0}}\right] \Rightarrow Z=\frac{220 \cdot \sqrt{2} V}{2 \cdot \sqrt{2} A}=110 \Omega \end{aligned} Vježba 188 Zavojnica je spojena na izvor napona u=(330 \cdot \sqrt{2}) V \cdot \sin \left(314 \cdot t s^{-1}\right) . Zavojnicom prolazi maksimalna struja 3 \cdot \sqrt{2} A. Kolika je impedancija strujnog kruga? Rezultat: 110 \Omega.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Zavojnica je spojena na izvor napona $u=(220 \cdot \sqrt{2}) V \cdot \sin \left(314 \cdot t s^{-1}\right) .$ Zavojnicom prolazi maksimalna struja $2 \cdot \sqrt{2} A .$ Kolika je impedancija strujn...
Zavojnica i otpornik otpora 25Ω serijski su spojeni na izvor izmjeničnoga napona 20 V i frekvencije 50 Hz. Omski otpor zavojnice je 10Ω, a njezin induktivitet 0.1H. Kolika struja prolazi zavojnicom?...
Kondenzator kapaciteta C serijski je spojen sa zavojnicom induktiviteta 0.5H na izvor izmjeničnoga napona. Napon izvora ovisi o vremenu kao što je prikazano na crtežu. Koliki treba biti kapacitet C ...
Zavojnica induktiviteta 40mH i omskog otpora 20Ω spojena je na gradsku mrežu 220 V. Kolika se snaga troši u zavojnici? (v=50 Hz)
Zavojnica induktiviteta 5mH i omskog otpora 20Ω spojena je na izmjenični sinusni napon efektivne vrijednosti 28 V, frekvencije 400 Hz. Kolikom se snagom zagrijava zavojnica?
Primarna zavojnica idealnog transformatora ima otpor 400Ω i spojena je na napon 220 V. Kolika struja teče kroz sekundarnu zavojnicu transformatora, ako je omjer namotaja sekundarne i primarne zavojn...
U radioprijamniku se ugađanje frekvencije prijama ostvaruje pomoću LC kruga u kojem je spojena zavojnica induktiviteta 0.6μH i kondenzator promjenljivoga kapciteta. Na kojoj će se frekvenciji moći p...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana