Koliki rad treba obaviti da bi se vodič duljine 0.4 m sa strujom jakosti 21 A pomaknuo za 0.25 mu homogenom magnetnom polju magnetne indukcije 1.2 T? Vodič se pomiče jednoliko i okomito na magnetne silnice polja.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1=0.4 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{I}=21 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{~s}=0.25 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~B}=1.2 \mathrm{~T}, \quad \alpha=90^{\circ}, \quad \mathrm{W}=? \begin{aligned} & \sin 90^{0}=1 \text {. } \end{aligned} Sila (Amperova sila) kojom magnetno polje djeluje na vodič duljine 1 strujom jakosti I može se odrediti iz izraza F=B \cdot I \cdot l \cdot \sin \alpha gdje je \alpha kut između smjera magnetnog polja i smjera struje, a B magnetna indukcija. Ako su smjerovi magnetnog polja i struje međusobno okomiti, tada je: F=B \cdot I \cdot l \text {. } Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot s . Računamo obavljeni rad. \left.\begin{array}{l} F=B \cdot I \cdot l \\ W=F \cdot s \end{array}\right\} \Rightarrow W=B \cdot I \cdot l \cdot s=1.2 T \cdot 21 A \cdot 0.4 m \cdot 0.25 \mathrm{~m}=2.52 \mathrm{~J} Vježba 189 Koliki rad treba obaviti da bi se vodič duljine 0.2 \mathrm{~m} sa strujom jakosti 21 A pomaknuo za 0.25 \mathrm{m} u homogenom magnetnom polju magnetne indukcije 2.4 T? Vodič se pomiče jednoliko i okomito na magnetne silnice polja. Rezultat: \quad 2.52 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Koliki rad treba obaviti da bi se vodič duljine 0.4 m sa strujom jakosti 21 A pomaknuo za 0.25 mu homogenom magnetnom polju magnetne indukcije 1.2 T? Vodič se pomiče jednoliko i okomito na magnetne ...
Na stolu se nalazi tijelo pričvršćeno za oprugu. Trenje je zanemarivo. Da bismo stisnuli oprugu od ravnotežnog položaja za 1 cm potrebno je obaviti rad W. Koliki rad treba obaviti da oprugu stisnemo...
Na stolu se nalazi tijelo pričvršćeno za oprugu. Trenje je zanemarivo. Da bismo stisnuli oprugu od ravnotežnog položaja za 1 cm potrebno je obaviti rad W. Koliki rad treba obaviti da oprugu stisnemo...
Bakrena kugla polumjera 10 cm vrti se oko osi koja prolazi središtem te učini dva okreta u sekundi. Koliki rad treba utrošiti da bismo joj kutnu brzinu podvostručili? (gustoća bakra ρ = 8900 kg/m³ )...
Bakrena kugla polumjera 10 cm vrti se oko osi koja prolazi središtem te učini dva ophoda u sekundi. Koliki rad treba utrošiti da bismo joj kutnu brzinu podvostručili? (gustoća bakra ρ = 8900 kg/m³ )...
Dva traktora, svaki na jednoj obali rijeke, vuku uz tok rijeke natovareni čamac stalnom brzinom. Koliki rad treba utrošiti pri svladavanju tog otpora na putu 500 m ako su sile koje napinju užad međ...
Koliki moment sile treba da djeluje na homogenu cilindricnu osovinu poluprecnika 2 cm i mase 8 kg da bi ona ravnomjerno povecala svoju ugaonu brzinu za 5 rad/s u toku 2s. Moment inercije osovine je mr...