Pomoću transformatora smanjuje se napon gradske mreže na 22 V. Snaga transformatora je 1200 W. Kolika je jakost struje u primaru i u sekundaru, ako gubitke zanemarimo?


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{U}_{1}=220 \mathrm{~V} \text { gradska mreža, } \quad \mathrm{U}_{2}=22 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{P}_{1}=\mathrm{P}_{2}=\mathrm{P}=1200 \mathrm{~W}, \quad \mathrm{I}_{1}=500, \quad \mathrm{I}_{2}=? Snaga kojom se u trošilu električna energija pretvara u druge oblike energije je P=U \cdot I, gdje je U napon između krajeva promatranog trošila, I struja. Računamo struje I_{1} i I_{2}. \begin{aligned} & \left.\left.\left.\left.\left.\begin{array}{c}P_{1}=U_{1} \cdot I_{1} \\\frac{I_{2}}{I_{1}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}\end{array}\right\} \Rightarrow \frac{P=U_{1} \cdot I_{1}}{\frac{I_{2}}{I_{1}}=\frac{N_{1}}{N_{2}} / \cdot I_{1}}\right\} \Rightarrow \quad U_{1} \cdot I_{1}=P \quad I_{2}=\frac{N_{1}}{N_{2}} \cdot I_{1}\right\} \Rightarrow I_{1}=P / \frac{1}{U_{1}}\right\}_{2}=\frac{N_{1}}{N_{2} \cdot I_{1}}\right\} \Rightarrow \\ & \left.\begin{array}{rl}I_{1} & =\frac{P}{U_{1}} \\\Rightarrow \quad & I_{2}=\frac{N_{1}}{N_{2}} \cdot I_{1}\end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{c}\text { metoda } \\\text { zamjene }\end{array}\right\} \Rightarrow I_{2}=\frac{N_{1}}{N_{2}} \cdot \frac{P}{U_{1}}=\frac{1500}{500} \cdot \frac{500 W}{220 \mathrm{~V}}=6.82 \mathrm{~A} . \end{aligned} \left.\begin{array}{c} \left.\left.\left.\begin{array}{c} P_{1}=U_{1} \cdot I_{1} \\ P_{2}=U_{2} \cdot I_{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} P=U_{1} \cdot I_{1} \\ P=U_{2} \cdot I_{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} U_{1} \cdot I_{1}=P \\ U_{2} \cdot I_{2}=P \end{array}\right\} \Rightarrow \quad U_{1} \cdot I_{1}=P / \cdot \frac{1}{U_{1}} \\ I_{1}=\frac{P}{U_{1}}=\frac{1200 \mathrm{~W}}{220 \mathrm{~V}}=5.45 \mathrm{~A} \cdot \frac{1}{U_{2}} \end{array}\right\} \Rightarrow Vježba 193 Pomoću transformatora smanjuje se napon gradske mreže na 22 \mathrm{~V} . Snaga transformatora je 2400 W. Kolika je jakost struje u primaru i u sekundaru, ako gubitke zanemarimo? Rezultat: \quad \mathrm{I}_{1}=10.91 \mathrm{~A}, \mathrm{I}_{2}=109.09 \mathrm{~A}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Napon na dalekovodu od 240kV pomoću silaznog transformatora smanji se na 2.4kV. Primarni krug ima 10000 zavoja. Koliko zavoja mora imati sekundarni krug? Kolika je struja u primarnom krugu ako je on...
Napon na dalekovodu od 110kV pomoću silaznog transformatora smanji se na 1.1kV. Primarni krug ima 5000 zavoja. Izračunaj: koliko zavoja mora imati sekundarni krug i kolika je struja u primarnom krug...
Pomoću ampermetra je izmjerena struja u primarnoj zavojnici transformatora I₁ = 0.1 A, a u sekundarnoj I₂ = 1 A. a) Snižava li se ili povećava napon ovim transformatorom? b) Koliki je omjer b...
Pomoću užeta koje može izdržati maksimalnu napetost 2000 N podiže se teret mase 100 kg iz stanja mirovanja jednoliko ubrzano vertikalno prema gore. Sila otpora zraka je stalna i iznosi 20 N. Na koju...
Pomoću kolotura jednoliko se diže teret mase 22.5 kg na način prikazan na slici. Koliku silu pokazuje dinamometar ako je masa kolotura 5 kg ? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) []
Pomoću sfernog zrcala polumjera zakrivljenosti 40 cm želimo na zastoru dobiti sliku upola manje visine od predmeta. Na koju udaljenost od tjemena zrcala moramo postaviti predmet i gdje će se tada na...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana