Na gradsku mrežu (U=220 V,v=50 Hz) priključen je serijski spoj omskog otpora od 100Ω, kondenzatora kapaciteta 10μF i zavojnice induktiviteta 0.7H. Koliki je pad napona na kondenzatoru?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{U}=220 \mathrm{~V}, \quad v=50 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{R}=100 \Omega, \quad \mathrm{C}=10 \mu \mathrm{F}=10^{-5} \mathrm{~F}, \quad \mathrm{~L}=0.7 \mathrm{H}, \quad \mathrm{U}_{\mathrm{C}}=? Pad napona na vodiču (trošilu) otpora R jednak je umnošku jakosti struje I i otpora R. U=I \cdot R \text {. } Kružna frekvencija \omega računa se po formuli \omega=2 \cdot \pi \cdot v gdje je v frekvencija izmjenične struje. Ohmov zakon za izmjeničnu struju glasi: \begin{gathered} I=\frac{U}{Z} \Rightarrow I=\frac{U}{\sqrt{R^{2}+\left(R_{L}-R_{C}\right)^{2}}} \Rightarrow I=\frac{U}{\sqrt{R^{2}+\left(\omega \cdot L-\frac{1}{\omega \cdot C}\right)^{2}}} \Rightarrow \\ \Rightarrow I=\frac{U}{\sqrt{R^{2}+\left(2 \cdot \pi \cdot V \cdot L-\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot V \cdot C}\right)^{2}}}, \end{gathered} gdje je R radni otpor, R_{L} induktivni otpor, R_{C} kapacitivni otpor. Na gradsku mrežu (\mathrm{U}=220 \mathrm{~V}, v=50 \mathrm{~Hz}) priključen je serijski spoj omskog otpora od 0.1 \mathrm{k} \Omega, kondenzatora kapaciteta 10 \mu \mathrm{F} i zavojnice induktiviteta 0.7 \mathrm{H}. Koliki je pad napona na kondenzatoru? Rezultat: \quad 499.16 \mathrm{~V}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na gradsku mrežu napona 220 V i frekvencije 50 Hz priključen je grijač otpora 880Ω. Napišite kako se struja kroz grijač mijenja u vremenu.
Tri jednaka kondenzatora kapaciteta 30μF spojena su u seriju i priključena na napon gradske mreže (220 V,50 Hz). Koliki najmanji osigurač trebamo apotrijebiti, a da ne pregori?
Tri jednaka kondenzatora kapaciteta 30μF spojena su u seriju i priključena na napon gradske mreže (220 V,50 Hz). Koliki najmanji osigurač trebamo apotrijebiti, a da ne pregori?
Zavojnica induktiviteta 40mH i omskog otpora 20Ω spojena je na gradsku mrežu 220 V. Kolika se snaga troši u zavojnici? (v=50 Hz)
Električnu žarulju otpora 300Ω predviđenu za napon 110 V, potrebno je priključiti na napon gradske mreže (220 V,50 Hz). Kolika treba biti induktivnost zavojnice, serijski spojene sa žaruljom, da žar...
Električnu žarulju otpora 300Ω predviđenu za napon 110 V, potrebno je priključiti na napon gradske mreže (220 V,50 Hz). Kolika treba biti induktivnost zavojnice, serijski spojene sa žaruljom, da žar...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana