Efektivna jakost izmjenične električne struje u krugu s otpornikom od 50Ω iznosi 5 A. Kolika je maksimalna električna struja kroz otpornik? A. 6.03 A B. 7.07 A C. 5.5A D. 8A


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{R}=50 \Omega, \quad \mathrm{I}_{\mathrm{ef}}=5 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{I}_{\mathrm{o}}=? \begin{aligned} & \Rightarrow U_{0}=I_{e f} \cdot R \cdot \sqrt{2}=5 \mathrm{~A} \cdot 50 \Omega \cdot \sqrt{2}=354 \mathrm{~V} \end{aligned} Efektivna vrijednost izmjenične struje jednaka je po veličini onoj stalnoj istosmjernoj struji I = \mathrm{I}_{\mathrm{ef}} koja za isto vrijeme na jednakom otporniku razvija jednaku količinu topline. I_{e f}=\frac{I_{0}}{\sqrt{2}}, gdje je \mathrm{I}_{0} maksimalna vrijednost struje. I_{e f}=\frac{I_{0}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{I_{0}}{\sqrt{2}}=I_{e f} \Rightarrow \frac{I_{0}}{\sqrt{2}}=I_{e f} / \sqrt{2} \Rightarrow I_{0}=I_{e f} \cdot \sqrt{2}=5 A \cdot \sqrt{2}=7.07 A . Odgovor je pod B. Vježba 199 Efektivna jakost izmjenične električne struje u krugu s otpornikom od 30 \Omega iznosi 5 A. Kolika je maksimalna električna struja kroz otpornik? A. 6.03 A B. 7.07 A C. 5.5 A D. 8 A Rezultat: \quad B.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Efektivna jakost izmjenične električne struje u krugu s otpornikom od 50Ω iznosi 5 A. Kolika je maksimalna električna struja kroz otpornik? A. 6.03A B. 7.07 A C. 5.5A D. 8A
Izmjenična struja ima jakost i = 4A ⋅ sin 376.8s⁻¹ ⋅ t te prolazi električnom peći otpora R = 500Ω. Kolika je frekvencija i kolike su najveća i efektivna vrijednost jakosti struje i napona?
Napiši jednadžbu za jakost izmjenične struje efektivne vrijednosti 5 A i frekvencije 50 Hz.
Krugom teče izmjenična struja koje je jakost i = 7.1A ⋅ sin 314s⁻¹t. U krug je uključena zavojnica induktivnosti 0.1H i zanemariva otpora. Kolike su efektivna vrijednost jakosti struje i frekvencija...
Zavojnica ima omski otpor 30Ω i induktivnost 0.2 H. Koliki mora biti napon na krajevima zavojnice da njome teče: a) istosmjerna struja jakosti 4 A, b) izmjenična struja efektivne vrijednosti ...
Idealan transformator povezan s izmjeničnim izvorom napona efektivne jakosti 120 V ima 200 namotaja u primarnom krugu i 50 namotaja u sekundarnom. Sekundar je povezan sa žaruljom otpora 100Ω. Kolika...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana