Izmjenični napon maksimalne vrijednosti 100 V i frekvencije 100 Hz priključen je na potrošač otpora 10Ω. Struja kroz potrošač je dana sa: $$ \begin{array}{ll} A . I=10 A \cdot \sin \left(628 \frac{1}{s} \cdot t\right) & B . I=0.1 A \cdot \sin \left(314 \frac{1}{s} \cdot t\right) \\ C . I=10 A \cdot \sin \left(100 \frac{1}{s} \cdot t\right) & \text { D. } I=0.1 A \cdot \sin \left(100 \frac{1}{s} \cdot t\right) \end{array} $$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{U}_{0}=100 \mathrm{~V}, \quad v=100 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{R}=10 \Omega, \quad \mathrm{I}=? Za mnoge vodiče, osobito metale, jakost struje kroz vodič pri stalnoj temperaturi razmjerna je naponu na njegovim krajevima. Ta se činjenica naziva Ohmovim zakonom koji glasi I=\frac{U}{R} . Jakost električne struje I je razmjerna s naponom U. Ovisnost izmjeničnog napona o vremenu je U=U_{0} \cdot \sin (2 \cdot \pi \cdot v \cdot t), gdje je U_{0} najveća vrijednost napona, v frekvencija. Za trenutačnu vrijednost izmjenične struje vrijedi Ohmov zakon: \begin{gathered} I=\frac{U}{R} \Rightarrow I=\frac{U_{0} \cdot \sin (2 \cdot \pi \cdot v \cdot t)}{R} \Rightarrow I=\frac{U_{0}}{R} \cdot \sin (2 \cdot \pi \cdot v \cdot t) \Rightarrow \\ \Rightarrow I=\frac{100 \mathrm{~V}}{10 \Omega} \cdot \sin \left(2 \cdot 3.14 \cdot 100 \frac{1}{\mathrm{~s}} \cdot t\right) \Rightarrow I=10 A \cdot \sin \left(628 \frac{1}{\mathrm{~s}} \cdot t\right) \end{gathered} Odgovor je pod A. Vježba 203 Izmjenični napon maksimalne vrijednosti 1000 \mathrm{~V} i frekvencije 100 \mathrm{~Hz} priključen je na potrošač otpora 100 \Omega. Struja kroz potrošač je dana sa: \begin{array}{ll} A . I=10 A \cdot \sin \left(628 \frac{1}{s} \cdot t\right) & B . I=0.1 A \cdot \sin \left(314 \frac{1}{s} \cdot t\right) \\ C . I=10 A \cdot \sin \left(100 \frac{1}{s} \cdot t\right) & \text { D. } I=0.1 A \cdot \sin \left(100 \frac{1}{s} \cdot t\right) \end{array} Rezultat: \quad A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Izmjenični napon maksimalne vrijednosti 100 V i frekvencije 100 Hz priključen je na potrošač otpora 10Ω. Struja kroz potrošač je dana sa: $$ \begin{array}{ll} A . I=10 A \cdot \sin \left(628 \fr...
Na generator izmjenič nog napona maksimalnog iznosa 100 V i frekvencije 100 Hz vezan je otpornik otpora 10$$. Kako glasi izraz za trenutnu jakost električ ne struje kroz otpornik?
Izmjenični napon gradske mreže je 220 V i frekvencija mu je 50 Hz. To znači da:
Transformator za električno zvonce smanjuje izmjenični napon s 220 V na 4 V. Koliko zavoja ima primarna zavojnica ako sekundarna zavojnica ima 12 zavoja? A. 420 B. 540 C. 660 D. 720 E. 760
Kolika struja teče primarnim krugom idealnog transformatora koji smanjuje izmjenični napon 220 V na 110 V ako se u sekundarnom krugu nalazi radni otpornik 55Ω?
Kolika struja teče primarnim krugom idealnog transformatora koji smanjuje izmjenični napon sa 220 V na 110 V, ako se u sekundarnom krugu nalazi radni otpornik od 55Ω?
Kolika struja teče primarnim krugom idealnog transformatora koji smanjuje izmjenični napon sa 220 V na 110 V, ako se u sekundarnom krugu nalazi radni otpornik od 55Ω? A. 2 A B. 3 A C. 4 A D.0.5 A E....