U homogenom magnetnom polju gustoće toka 1.5 T jednoliko se giba vodič duljine 10 cm. Njime teče struja od 2 A, brzina mu je 1 m/s, a vodič je okomit na polje. Snaga potrebna za ovo gibanje je: A. 3W B. 40 W C. 0.3W D. 1.5 W


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{B}=1.5 \mathrm{~T}, \quad 1=10 \mathrm{~cm}=0.1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{I}=2 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{v}=1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \alpha=90^{\circ}, \quad \mathrm{P}=? Sila (Amperova sila) kojom magnetno polje djeluje na vodič duljine 1 strujom jakosti I može se odrediti iz izraza F=B \cdot I \cdot l \cdot \sin \alpha, gdje je \alpha kut između smjera magnetnog polja i smjera struje, a B magnetna indukcija. Ako su smjerovi magnetnog polja i struje medusobno okomiti, tada je: F=B \cdot I \cdot l \text {. } Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi W=F \cdot S . Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, tj. P=\frac{W}{t} Brzinu rada izražavamo snagom. Može se izračunati izrazom P=F \cdot \mathrm{v}, gdje je F sila u smjeru gibanja tijela, a v brzina tijela. Jednoliko pravocrtno gibanje duž puta s jest gibanje pri kojem vrijedi izraz s=v \cdot t \Rightarrow v=\frac{s}{t}, gdje je v stalna, konstantna brzina kojom se tijelo giba. 1.inačica \left.\begin{array}{l} F=B \cdot I \cdot l \\ P=F \cdot v \end{array}\right\} \Rightarrow P=B \cdot I \cdot l \cdot v=1.5 T \cdot 2 A \cdot 0.1 \mathrm{~m} \cdot 1 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}=0.3 \mathrm{~W} Odgovor je pod C. 2.inačica \left.\begin{array}{c} F=B \cdot I \cdot l \\ W=F \cdot s \\ \left.\begin{array}{r} P=\frac{W}{t} \\ \qquad \end{array}\right\} \Rightarrow P=\frac{W}{t} \Rightarrow I \cdot l \cdot s \\ \Rightarrow P=B \cdot I \cdot l \cdot v=1.5 T \cdot 2 A \cdot 0.1 \mathrm{~m} \cdot 1 \frac{m}{s}=0.3 W \end{array}\right\} \Rightarrow P=\frac{B \cdot I \cdot l \cdot s}{t} \Rightarrow P=B \cdot I \cdot l \cdot \frac{s}{t} \Rightarrow\left[v=\frac{s}{t}\right] \Rightarrow Odgovor je pod \mathrm{C}. Vježba 204 U homogenom magnetnom polju gustoće toka 3 T jednoliko se giba vodič duljine 10 \mathrm{~cm}. Njime teče struja od 1 \mathrm{~A}, brzina mu je 1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, a vodič je okomit na polje. Snaga potrebna za ovo gibanje je: A. 3 W B. 40 \mathrm{~W} C. 0.3 W D. 1.5 \mathrm{~W} Rezultat: \quad A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U homogenom magnetnom polju gustoće toka 1.5 T jednoliko se giba vodič duljine 10 cm. Njime teče struja od 2 A, brzina mu je 1 m/s, a vodič je okomit na polje. Snaga potrebna za ovo gibanje je: A. 3...
Staza elektronskog snopa u homogenom magnetnom polju B  = 7 ⋅ 10⁻³ T u vakuumu kružni je luk polumjera 3 cm. Kolika je energija jednog elektrona u tom snopu? (naboj elektrona e = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C, mas...
Odredi periodu gibanja protona po kružnici u homogenom magnetnom polju indukcije 0.006 T. (masa protona m = 1.67 ⋅ 10⁻²⁷ kg, naboj protona e = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C )
Vodič duljine 1 i unutarnjeg otpora 2.5Ω giba se brzinom 10 m/s u homogenom magnetnom polju indukcije 1.25 T. Odredite duljinu vodiča, ako jakost struje u njemu iznosi 0.4 A. Vektor brzine vodiča ok...
U homogeno magnetno polje magnetne indukcije B = 0.1 T uleti α− čestica koja ima B = 0.1 T,  E_(k) = 500eV = [500⋅1.6⋅10⁻¹⁹ J] = 8 ⋅ 10⁻¹⁷ J,  α = 90^(∘),  Q = 2 ⋅ e− $$ \begin{aligned} & \te...
Koliki rad treba obaviti da bi se vodič duljine 0.4 m sa strujom jakosti 21 A pomaknuo za 0.25 mu homogenom magnetnom polju magnetne indukcije 1.2 T? Vodič se pomiče jednoliko i okomito na magnetne ...
Proton mase 1.67 - 10-27 kg, naboia 1.6 - 10-19 C piba se po kruznici u homogenom magnetnor polju od 0.75 T. Kolika je kineticka energija top protona i koliko, mu vremena treba da jednom obide kruznic...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana