Omjer broja zavoja dviju zavojnica jednak je omjeru njihovih duljina. Kako se odnose jakosti struja u njima, ako je unutar zavojnica jednaka magnetna indukcija? A. 1 B. 2 C. $\frac{1}{2}$ D. 10


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{N}_{1}: \mathrm{N}_{2}=1_{1}: 1_{2}, \quad \mathrm{~B}_{1}=\mathrm{B}_{2}, \quad \mathrm{I}_{1}: \mathrm{I}_{2}=? Ako su a i b brojevi, kažemo da je kvocijent a : b, b\neq0 omjer brojeva a i b. Razmjer ili proporcija je jednakost dvaju jednakih omjera. Ako je \mathrm{a}: \mathrm{b}=\mathrm{k} \quad \mathrm{i} \quad \mathrm{c}: \mathrm{d}=\mathrm{k}, tada je razmjer ili proporcija a: b=c: d . a i d jednak je umnošku unutarnjih članova razmjera b i c. a: b=c: d \Rightarrow a \cdot d=b \cdot c . Neka je zavojnica vrlo dugačka i ima N navoja na duljini 1. Magnetno polje B unutar zavojnice može se izraziti jednadžbom B=\mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot \frac{N \cdot I}{l}, gdje su: \mathrm{N} - broj navoja zavojnice 1-duljina zavojnice I - jakost električne struje koja prolazi zavojnicom \mu_{0} - permeabilnost vakuuma,\mu_{\mathrm{r}} - relativna permeabilnost. Budući da je omjer broja zavoja dviju zavojnica jednak omjeru njihovih duljina, vrijedi: N_{1}: N_{2}=l_{1}: l_{2} \Rightarrow N_{1} \cdot l_{2}=N_{2} \cdot l_{1} . Ako je unutar zavojnica jednaka magnetna indukcija omjer jakosti struja iznosi: \begin{gathered} B_{1}=\mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot \frac{N_{1} \cdot I_{1}}{l_{1}} \\ \left.B_{2}=\mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot \frac{N_{2} \cdot I_{2}}{l_{2}}\right\} \Rightarrow\left[B_{1}=B_{2}\right] \Rightarrow \mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot \frac{N_{1} \cdot I_{1}}{l_{1}}=\mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot \frac{N_{2} \cdot I_{2}}{l_{2}} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot \frac{N_{1} \cdot I_{1}}{l_{1}}=\mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot \frac{N_{2} \cdot I_{2}}{l_{2}} / \cdot \frac{\mu_{1}}{\mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot N_{1} \cdot I_{2}} \Rightarrow \frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{N_{2} \cdot l_{1}}{N_{1} \cdot l_{2}} \Rightarrow \\ \Rightarrow\left[N_{1} \cdot l_{2}=N_{2} \cdot l_{1}\right] \Rightarrow \frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{N_{2} \cdot l_{1}}{N_{1} \cdot l_{2}} \Rightarrow \frac{I_{1}}{I_{2}}=1 . \end{gathered} Odgovor je pod A. Vježba 206 Omjer broja zavoja dviju zavojnica jednak je omjeru njihovih duljina. Kako se odnose jakosti struja u njima, ako je unutar zavojnica magnetna indukcija prve zavojnice dva puta veća od magnetne indukcije druge zavojnice? A. 1 B. 2 C. \frac{1}{2} D. 10 Rezultat: \quad B.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dvije zavojnice imaju omjer broja zavoja jednak omjeru njihovih duljina. Kako se odnose jakosti struja u njima ako je unutar zavojnica jednaka gustoća magnetskog toka?
Pomoću ampermetra je izmjerena struja u primarnoj zavojnici transformatora I₁ = 0.1 A, a u sekundarnoj I₂ = 1 A. a) Snižava li se ili povećava napon ovim transformatorom? b) Koliki je omjer b...
Koliki je omjer broja atoma vodika i broja atoma kisika u spoju čiji uzorak sadrži 4 g vodika i 64 g kisika?
Kako odrediti omjer broja iona u kristalu npr. Mg2+ i 2Cl- treba mi omjer
Pozdrav! Možete li mi molim Vas rijesiti ovaj zadatak: Koliki je omjer broja atoma vodika i broja atoma kisika u spoju čiji uzorak sadrzi 4 g vodika i 64g kisika? Hvala puno 😊
Trebala bi mi pomoć oko ova dva zadatka(nemam ideju kako doći do rjesenja): 1. Mineral sfalerit je homogena smjesa FeS i ZnS. Koliki je maseni udio ZnS, a koliki maseni udio FeS ako je maseni udio su...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana