Dva titrajna kruga treba dovesti u rezonanciju. Prvi titrajni krug se sastoji od kondenzatora kapaciteta 12pF i zavojnice induktiviteta 4.2nH. Koliki mora biti kapacitet drugog titrajnog kruga, ako mu je induktivitet 6nH ?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{C}_{1}=12 \mathrm{pF}=1.2 \cdot 10^{-11} \mathrm{~F}, \quad \mathrm{~L}_{1}=4.2 \mathrm{nH}=4.2 \cdot 10^{-9} \mathrm{H}, \quad \mathrm{L}_{2}=6 \mathrm{nH}=6 \cdot 10^{-9} \mathrm{H}, \quad \mathrm{C}_{2}=? Rezonantna frekvencija titrajnog kruga s kapacitetom C, induktivitetom L i zanemarivim omskim otporom dana je Thomsonovom formulom v=\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}} Ako su dva sustava u rezonanciji onda je \begin{gathered} v_{1}=v_{2} \Rightarrow \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_{1} \cdot C_{1}}}=\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_{2} \cdot C_{2}}} \Rightarrow \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_{1} \cdot C_{1}}}=\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_{2} \cdot C_{2}}} \cdot 2 \cdot \pi \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{L_{1} \cdot C_{1}}}=\frac{1}{\sqrt{L_{2} \cdot C_{2}}} \Rightarrow\left[\frac{a}{b}=\frac{c}{d} \Rightarrow \frac{b}{a}=\frac{d}{c}\right] \Rightarrow \sqrt{L_{1} \cdot C_{1}}=\sqrt{L_{2} \cdot C_{2}} \Rightarrow \end{gathered} \begin{gathered} \Rightarrow \sqrt{L_{2} \cdot C_{2}}=\sqrt{L_{1} \cdot C_{1}} \Rightarrow \sqrt{L_{2} \cdot C_{2}}=\sqrt{L_{1} \cdot C_{1}},^{2} \Rightarrow\left(\sqrt{L_{2} \cdot C_{2}}\right)^{2}=\left(\sqrt{L_{1} \cdot C_{1}}\right)^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow L_{2} \cdot C_{2}=L_{1} \cdot C_{1} \Rightarrow L_{2} \cdot C_{2}=L_{1} \cdot C_{1} / \cdot \frac{1}{L_{2}} \Rightarrow C_{2}=\frac{L_{1} \cdot C_{1}}{L_{2}}= \\ =\frac{4.2 \cdot 10^{-9} H \cdot 1.2 \cdot 10^{-11} F}{6 \cdot 10^{-9} H}=8.4 \cdot 10^{-12} F=8.4 \mathrm{pF} . \end{gathered}

Vježba

Dva titrajna kruga treba dovesti u rezonanciju. Prvi titrajni krug se sastoji od kondenzatora kapaciteta 24 \mathrm{pF} i zavojnice induktiviteta 4.2 \mathrm{nH}. Koliki mora biti kapacitet drugog titrajnog kruga, ako mu je induktivitet 12 \mathrm{nH} ? Rezultat: \quad 8.4 \mathrm{pF}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva titrajna kruga treba dovesti u rezonanciju. Prvi titrajni krug se sastoji od kondenzatora kapaciteta 12pF i zavojnice induktiviteta 4.2nH. Koliki mora biti kapacitet drugog titrajnog kruga, ako ...
Tijelo mase m ovješeno je o dvije opruge jednakih konstanti elastičnosti k. Jednom je ovješeno tako da su opruge u “seriji”, a drugi put tako da su opruge u “paraleli”. Periode titranja tijela u ta ...
Dva njihala počinju se istodobno njihati. Za prvih 20 titraja prvog njihala drugo njihalo učini 15 titraja. Koliki je omjer duljina tih njihala?
Dva izvora jednakih frekvencija razlikuju se razinom za 40 dB. Koliki je kvocijent intenziteta titranja čestica?
Dva izvora jednakih frekvencija razlikuju se razinom za 40 dB. Koliki je kvocijent amplituda titranja čestica?
Dva jednostavna njihala čija je razlika duljina 22 cm zanjihana su istodobno. Za isto vrijeme jedno učini 30 titraja, drugo 36 titraja. Odredi duljine njihala.
Ribič sjedi na obali i opaža da plovak iznad udice izvodi 10 titraja za vrijeme od 4 s i da je razmak između dva brijega vala 0.8 m. Kolika je brzina valova?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana