U krugu izmjenične struje serijski su spojeni zavojnica otpora 20Ω, induktivitet 0.17H i kondenzator kapaciteta 0.15μF.Za koju frekvenciju struje je otpor najmanji?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{R}=20 \Omega, \quad \mathrm{L}=0.17 \mathrm{H}, \quad \mathrm{C}=0.15 \mu \mathrm{F}=1.5 \cdot 10^{-7} \mathrm{~F}, \quad v=? Kružna frekvencija \omega računa se po formuli \omega=2 \cdot \pi \cdot v, gdje je v frekvencija. Ukupni otpor u krugu izmjenične struje zovemo impedancija. Z=\sqrt{R^{2}+\left(R_{L}-R_{C}\right)^{2}} R je radni ili omski otpor, R_{L}=L \cdot \omega \Rightarrow R_{L}=L \cdot 2 \cdot \pi \cdot V je induktivni otpor, R_{C}=\frac{1}{C \cdot \omega} \Rightarrow R_{C}=\frac{1}{C \cdot 2 \cdot \pi \cdot v} je kapacitivni otpor. Impedancija Z=\sqrt{R^{2}+\left(R_{L}-R_{C}\right)^{2}} bit će najmanja, ako je R_{L}-R_{C}=0 \Rightarrow R_{L}=R_{C} . Tada frekvencija struje iznosi: \begin{gathered} R_{L}=R_{C} \Rightarrow L \cdot \omega=\frac{1}{C \cdot \omega} \Rightarrow L \cdot \omega=\frac{1}{C \cdot \omega} / \cdot C \cdot \omega \Rightarrow L \cdot C \cdot \omega^{2}=1 \Rightarrow \\ \Rightarrow L \cdot C \cdot \omega^{2}=1 / \cdot \frac{1}{L \cdot C} \Rightarrow \omega^{2}=\frac{1}{L \cdot C} \Rightarrow \omega^{2}=\frac{1}{L \cdot C} / \sqrt{ } \Rightarrow \omega=\frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \Rightarrow \\ \Rightarrow[\omega=2 \cdot \pi \cdot V] \Rightarrow 2 \cdot \pi \cdot V=\frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \Rightarrow 2 \cdot \pi \cdot V=\frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} / \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi} \Rightarrow v=\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}} \Rightarrow \\ =\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{0.17 H \cdot 1.5 \cdot 10^{-7} F}}=997 \mathrm{~Hz} . \end{gathered} Vježba 209 U krugu izmjenične struje serijski su spojeni zavojnica otpora 20 \Omega, induktivitet 0.34 \mathrm{Hi} kondenzator kapaciteta 7.5 \cdot 10^{-8} \mathrm{~F}. Za koju frekvenciju struje je otpor najmanji? Rezultat: \quad 997 \mathrm{~Hz}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U krugu izmjenične struje serijski su spojeni zavojnica 30Ω, induktivnosti 0.2Hi kondenzator kapaciteta 0.2μF. Kolika je vlastita ili rezonantna frekvencija?.
Električna žarulja i kondenzator spojeni su serijski u krugu izmjenične struje frekvencije 50 Hz na napon 440 V. Koliki kapacitet ima kondenzator ako žaruljom teče struja jakosti 0.5 A, a na krajevi...
U krugu izmjenične struje efektivne vrijednosti 5 A omski otpor i induktivnost 0.2H spojeni su u seriju. Koliki je omski otpor ako je krug priključen na napon 380 V frekvencije 50 Hz ?
Efektivna jakost izmjenične električne struje u krugu s otpornikom od 50Ω iznosi 5 A. Kolika je maksimalna električna struja kroz otpornik? A. 6.03A B. 7.07 A C. 5.5A D. 8A
Efektivna jakost izmjenične električne struje u krugu s otpornikom od 50Ω iznosi 5 A. Kolika je maksimalna električna struja kroz otpornik? A. 6.03 A B. 7.07 A C. 5.5A D. 8A
U krug izmjenične struje napona 110 V i frekvencije 50 Hz uključen je omski otpor od 15Ω, zavojnica samoindukcije 0.1H i kondenzator kapaciteta 50μF. Izračunaj jakost struje koja prolazi krugom te p...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana