Kakvog oblika mora biti vodič, određene mase i duljine, da mu je otpor minimalan?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}, \quad 1, \quad \mathrm{R}_{\min }=? Ako razlomci imaju jednake brojnike, najmanji je onaj razlomak koji ima najveći nazivnik: \left.\begin{array}{l} \frac{b}{m}, \frac{b}{n} \\ m>n \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{b}{m}<\frac{b}{n} Električni otpor R vodiča ovisi o duljini l vodiča, njegovu presjeku S i električnoj otpornosti \rho: R=\rho \cdot \frac{l}{S} . Budući da je površina kruga veća od površine bilo kojeg drugog geometrijskog lika istog opsega, poprečni presjek S vodiča mora biti krug. Dakle, vodič ima najmanji otpor, uz određenu masu i duljinu, ako je valjkastog oblika. Vježba 073 Kakvog oblika mora biti vodič, određenog opsega poprečnog presjeka i duljine, da mu je otpor minimalan? Rezultat: \quad Valjkasti oblik.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Možete li mi reci kako se piše nastajanje ionske veze pomoću jednadžbi i kako tu odrediti valencije i kako znamo npr.dok imamo ovo:Na--Na+ + e-,kako znamo koliko gore mora biti elektrona i dolje,u dru...
Poštovani, moram Vas pohvaliti na izvrsnoj stranici koja je, vjerujem pomogla mnogima pa se nadam da će i meni. Nedavno smo na izbornoj iz kemije radili pokus(e) s amonijakom. Uglavnom, u epruveti za ...
Postovani, molim Vas možete li mi odgovoriti na pitanja o bakteriji Staphylococcus aureus. Gdje se nalazi ova bakterija? Zasto je to gram pozitivna bakterija? Kakvog je oblika ova bakterija? Opisati...
Sudeći prema podatcima s Wikipedije, bor-oksid B2O3 je krutina tališta tek 450°C. U kakvim prilikama mogu nastati molekule B4O6 prikazane na: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Boron_...
Dobar dan molim Vas mozete li mi odgovoriti na pitanja: 1. Kakvog je sastava patina na bakarnim predmetima? 2. Što će se dogoditi ako u otopinu modre galice stavimo komadić cinka, željeza i olova? Pri...
Zdravo, molim vas recite mi načine na koje mogu fosfornu kiselinu disocirati na oksonijev ion i fosfatni ion te u kakvom bi obliku postojao fosfatni ion nakon disociranja?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana