Nađi otpor strujnog kruga prikazanog na slici ako je R₁ = R₃ = R₄ = R₅ = R₈ = R₉ = R₇ = 1Ω, R₂ = R₆ = 2Ω. []


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{R}_{1}=\mathrm{R}_{3}=\mathrm{R}_{4}=\mathrm{R}_{5}=\mathrm{R}_{8}=\mathrm{R}_{9}=\mathrm{R}_{7}=1 \Omega, \quad \mathrm{R}_{2}=\mathrm{R}_{6}=2 \Omega, \quad \mathrm{R}=? Ukupni je otpor n serijskih spojenih vodiča: R_{S}=R_{1}+R_{2}+R_{3}+\ldots+R_{n} . Ukupni je otpor n paralelno spojenih vodiča: \frac{1}{R_{P}}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}+\ldots+\frac{1}{R_{n}} Zadan je strujni krug: Otpori \mathrm{R}_{5}, \mathrm{R}_{6} i \mathrm{R}_{7} čine serijski spoj i njihov ukupni (ekvivalentan) otpor \mathrm{R}_{567} iznosi: R_{567}=R_{5}+R_{6}+R_{7}=1 \Omega+2 \Omega+1 \Omega=4 \Omega \text {. } Otpore \mathrm{R}_{567} \mathrm{i} \mathrm{R}_{4}, paralelno spojene, priključene na točke \mathrm{C} i \mathrm{D}, možemo zamijeniti ekvivalentnim otporom R_{5674} : \begin{aligned} \frac{1}{R_{5674}}=\frac{1}{R_{567}}+\frac{1}{R_{4}} & \Rightarrow \frac{1}{R_{5674}}=\frac{1}{4 \Omega}+\frac{1}{1 \Omega} \Rightarrow \frac{1}{R_{5674}}=\frac{1+4}{4 \Omega} \Rightarrow \frac{1}{R_{5674}}=\frac{5}{4 \Omega} \Rightarrow \\ & \Rightarrow R_{5674}=\frac{4}{5} \Omega \Rightarrow R_{5674}=0.8 \Omega . \end{aligned} Otpori R_{3}, R_{5674} i R_{8} čine serijski spoj i njihov ukupni (ekvivalentan) otpor R_{356748} iznosi: R_{356748}=R_{3}+R_{5674}+R_{8}=1 \Omega+0.8 \Omega+1 \Omega=2.8 \Omega \text {. } Otpore \mathrm{R}_{356748} \mathrm{i} \mathrm{R}_{2}, paralelno spojene, priključene na točke A i B, možemo zamijeniti ekvivalentnim otporom R_{3567482} : \begin{gathered} \frac{1}{R_{3567482}}=\frac{1}{R_{356748}}+\frac{1}{R_{2}} \Rightarrow \frac{1}{R_{3567482}}=\frac{1}{2.8 \Omega}+\frac{1}{2 \Omega} \Rightarrow \frac{1}{R_{3567482}}=\frac{1+1.4}{2.8 \Omega} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{1}{R_{3567482}}=\frac{2.4}{4 \Omega} \Rightarrow R_{3567482}=\frac{2.8}{2.4} \Omega \Rightarrow R_{3567482}=1.17 \Omega . \end{gathered} Otpori R_{1}, R_{3567482} i R_{9} čine serijski spoj i njihov ukupni (ekvivalentan) otpor R, a time i otpor strujnog kruga je: R=R_{1}+R_{3567482}+R_{9}=1 \Omega+1.17 \Omega+1 \Omega=3.17 \Omega Vježba 076 Nađi otpor strujnog kruga prikazanog na slici ako je R_{1}=R_{3}=R_{5}=R_{8}=R_{9}=R_{7}=1 \Omega, \mathrm{R}_{2}=\mathrm{R}_{4}=\mathrm{R}_{6}=2 \Omega. Rezultat: \quad 3.25 \Omega.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva električna izvora elektromotornih sila ε₁ = 4 V i ε₂ = 6 V i unutarnjih otpora r₁ = 0.1Ω i r₂ = 0.2 Ω vezani su paralelno tako da im se polovi ne poklapaju. Nađi struju u tom strujnom krugu.
Dva električna izvora elektromotornih sila ε₁ = 4 V i ε₂ = 6 V i unutarnjih otpora r₁ = 0.1Ω i r₂ = 0.2 Ω vezani su paralelno tako da im se polovi ne poklapaju. Nađi struju u tom strujnom krugu.
Dva električna izvora ε₁ = 4 V i ε₂ = 6 V, čiji su unutarnji otpori r₁ = 0.1Ωir₂ = 0.2Ω, vezani su paralelno i to tako da im se polovi poklapaju. Nađi jakost struje u tom strujnom krugu.
Dva električna izvora ε₁ = 4 V i ε₂ = 6 V, čiji su unutarnji otpori r₁ = 0.1Ωir₂ = 0.2Ω, vezani su paralelno i to tako da im se polovi poklapaju. Nađi jakost struje u tom strujnom krugu.
Elektromotorni napon izvora je 2 V, a unutarnji otpor 1Ω. Nađi jakost struje ako vanjski krug zahtijeva snagu 0.75 W.
Elektromotorni napon izvora je 2 V, a unutarnji otpor 1Ω. Nađi jakost struje ako vanjski krug zahtijeva snagu 0.75 W.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana