Razlika potencijala između ploča kondenzatora kapaciteta C₁ je 300 V, a razlika potencijala između ploča kondenzatora kapaciteta C₂ je 100 V. Koliki je omjer njihovih kapaciteta C₁/C₂, ako je nakon njihovog paralelnog spajanja razlika potencijala 250V?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{U}_{1}=300 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{U}_{2}=100 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{U}=250 \mathrm{~V}, \quad \frac{C_{1}}{C_{2}}=? Kapacitet pločastog kondenzatora je C=\frac{Q}{U} \Rightarrow Q=C \cdot U gdje je U napon između ploča. Spojimo li n kondenzatora u paralelu, ukupan će kapacitet biti C=C_{1}+C_{2}+C_{3}+\ldots+C_{n} . Na prvom kondenzatoru kapaciteta C_{1} pohranjena je količina naboja Q_{1} : Q_{1}=C_{1} \cdot U_{1} . \mathrm{Na} drugom kondenzatoru kapaciteta \mathrm{C}_{2} pohranjena je količina naboja \mathrm{Q}_{2} : Q_{2}=C_{2} \cdot U_{2} Kapacitet C paralelno spojenih kondenzatora kapaciteta C_{1} i C_{2} iznosi: C=C_{1}+C_{2}, a njihova ukupna količina naboja Q jednaka je Q=Q_{1}+Q_{2} Na paralelno spojenim kondenzatorima ukupnog kapaciteta C pohranjena je količina naboja Q: Q=C \cdot U \text {. } Računamo omjer kapaciteta \mathrm{C}_{1} i \mathrm{C}_{2} : \begin{gathered} \begin{array}{r} Q=Q_{1}+Q_{2} \Rightarrow C \cdot U=C_{1} \cdot U_{1}+C_{2} \cdot U_{2} \Rightarrow\left[C=C_{1}+C_{2}\right] \Rightarrow\left(C_{1}+C_{2}\right) \cdot U=C_{1} \cdot U_{1}+C_{2} \cdot U_{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow\left(C_{1}+C_{2}\right) \cdot 250=C_{1} \cdot 300+C_{2} \cdot 100 /: 50 \Rightarrow 5 \cdot\left(C_{1}+C_{2}\right)=6 \cdot C_{1}+2 \cdot C_{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow 5 \cdot C_{1}+5 \cdot C_{2}=6 \cdot C_{1}+2 \cdot C_{2} \Rightarrow 5 \cdot C_{2}-2 \cdot C_{2}=6 \cdot C_{1}-5 \cdot C_{1} \Rightarrow 3 \cdot C_{2}=C_{1} \Rightarrow \\ \Rightarrow C_{1}=3 \cdot C_{2} / \cdot \frac{1}{C_{2}} \Rightarrow \frac{C_{1}}{C_{2}}=3 \end{array} \end{gathered} Vježba 080 Razlika potencijala između ploča kondenzatora kapaciteta \mathrm{C}_{1} je 600 \mathrm{~V}, a razlika potencijala između ploča kondenzatora kapaciteta \mathrm{C}_{2} je 200 \mathrm{~V} . Koliki je omjer njihovih kapaciteta \mathrm{C}_{1} / \mathrm{C}_{2}, ako je nakon njihovog paralelnog spajanja razlika potencijala 500 \mathrm{~V} ? Rezultat: \quad \frac{C_{1}}{C_{2}}=3

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Razlika potencijala između ploča kondenzatora kapaciteta C₁ je 300 V, a razlika potencijala između ploča kondenzatora kapaciteta C₂ je 100 V. Koliki je omjer njihovih kapaciteta C₁/C₂, ako je nakon ...
Ploče kondenzatora imaju oblik kruga promjera 20 cm. Ploče su međusobno udaljene 0.2 mm i među njima je zrak. Ploče su u točkama A i B, kao na slici, spojene otpornicima R₁ = 5Ω, R₂ = 2Ω, R₃ = 0.5Ω....
Točka A udaljena je za r_(A),a točka B za r_(B) od nabijene kuglice. Razlika potencijala između točaka B i A proporcionalna je:
Pozdrav! Eto, sada sam napravio spisak svih pitanja oko elektrokemije na koje još nemam odgovora, a sada ako možda imate vrijeme i poznajete odgovore, bio bi vrlo sretan, ako bi mi odgovorili. 1. Pr...
Kolika se razlika potencijala mora uporabiti u elektronskome mikroskopu da bismo dobili elektrone valne duljine 0.5 ⋅ 10⁻¹⁰ m ?
Kolika se razlika potencijala mora uporabiti u elektronskome mikroskopu da bismo dobili elektrone valne duljine 0.5 ⋅ 10⁻¹⁰ m?( m_(e)=9.11⋅10⁻³¹ kg, h=6.626⋅10⁻³⁴Js,e=1.602⋅10⁻¹⁹C)
Cezijevu pločicu obasjamo elektromagnetskim zračenjem valne duljine 450 nm. Kolika je razlika potencijala potrebna za zaustavljanje emisije elektrona iz pločice? Izlazni rad za cezij iznosi 2eV. (Pl...