Na žarulji stoji oznaka 220 V, 60 W. Kolika će se snaga razviti u toj žarulji ako je priključena na napon 110 V ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{U}=220 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{P}=60 \mathrm{~W}, \quad \mathrm{U}_{1}=110 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{P}_{1}=? Snaga P kojom se u trošilu električna energija pretvara u druge oblike energije je P=\frac{U^{2}}{R} gdje je U napon između krajeva promatranog trošila, R otpor tog trošila. Otpor žarulje \mathrm{R} iznosi: P=\frac{U^{2}}{R} \Rightarrow P=\frac{U}{R} / \cdot \frac{R}{P} \Rightarrow R=\frac{U^{2}}{P} Budući da je žarulja otpora R priključena na napon U_{1}, u njoj će se razviti snaga P_{1} : \left.\begin{array}{l} P_{1}=\frac{U_{1}^{2}}{R} \\ R=\frac{U^{2}}{P} \end{array}\right\} \Rightarrow P_{1}=\frac{U_{1}^{2}}{\frac{U^{2}}{P}} \Rightarrow P_{1}=\frac{P \cdot U_{1}^{2}}{U^{2}} \Rightarrow P_{1}=P \cdot\left(\frac{U_{1}}{U}\right)^{2}=60 \mathrm{~W} \cdot\left(\frac{110 \mathrm{~V}}{220 \mathrm{~V}}\right)^{2}=15 \mathrm{~W} Vježba 087 Na žarulji stoji oznaka 220 \mathrm{~V}, 80 \mathrm{~W}. Kolika će se snaga razviti u toj žarulji ako je priključena na napon 110 \mathrm{~V} ? Rezultat: 20 \mathrm{~W}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na električnoj žarulji stoji oznaka 60 W/220 V. Cijena jednog kWh električne energije po dnevnoj tarifi iznosi 92 lipe. Odredi koliko bi koštalo da žarulja gori u podrumskom prostoru 8 sati dnevno t...
Kroz žarulju priključenu na napon koji je na njoj označen prolazi struja od 0.5 A. Koja je vrijednost napona i snage označena na žarulji? A. P = 4W, U = 2V B. P = 5W, U = 12V C.P = 6W, U = 12V D. P ...
Otpor niti u žarulji je 500Ω. Kolika je struja u strujnom krugu kad je uključena jedna žarulja, a kolika kad se uključi pet takvih žarulja usporedno na napon od 200 V?
Na grlu žarulje s volframovom niti piše 220 V/150 W. Koliki je otpor niti te žarulje pri sobnoj temperaturi (20^(∘)C) ako je temperatura užarene niti 2500^(∘)C?( temperaturni koeficijent otpora pri ...
Električna žarulja i kondenzator spojeni su serijski u krugu izmjenične struje frekvencije 50 Hz na napon 440 V. Koliki kapacitet ima kondenzator ako žaruljom teče struja jakosti 0.5 A, a na krajevi...
Žarulja daje na jednom zidu sobe osyjetljenje 24 lx, a na suprotnom zidu osvjetljenje 6 lx. Koliko je puta žarulja bliže prvom zidu nego drugom?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana