Električni motor priključen je na akumulator napona 6 V. Ako je jakost struje 0.5 A, koliki je rad motora kroz 5 minuta? Kolika je snaga motora?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{U}=6 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{I}=0.5 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{t}=5 \min =300 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~W}=?, \quad \mathrm{P}=? Napon između dvije točke električnog polja jednak je radu W što ga treba utrošiti pri prenošenju naboja Q iz jedne točke u drugu. U=\frac{W}{Q} \Rightarrow W=Q \cdot U Brzinu rada izražavamo snagom. Snaga P jednaka je omjeru rada W i vremena t za koje je rad obavljen, tj. P=\frac{W}{t} Električna je struja usmjereno gibanje električnog naboja. Ako za vrijeme \Delta t presjekom vodiča prođe električni naboj \Delta Q, tada je jakost električne struje I=\frac{\Delta Q}{\Delta t} . Za stalnu struju vrijedi I=\frac{Q}{t} \Rightarrow Q=I \cdot t Rad motora iznosi: \left.\begin{array}{l} W=Q \cdot U \\ Q=I \cdot t \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { metoda } \\ \text { supstitucije } \end{array}\right] \Rightarrow W=I \cdot t \cdot U=0.5 \mathrm{~A} \cdot 300 \mathrm{~s} \cdot 6 \mathrm{~V}=900 \mathrm{~J} Računamo snagu motora: \left.\begin{array}{l}P=\frac{W}{t} \\ W=I \cdot t \cdot U\end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l}\text { metoda } \\ \text { supstitucije }\end{array}\right] \Rightarrow P=\frac{I \cdot t \cdot U}{t} \Rightarrow P=\frac{I \cdot t \cdot U}{t} \Rightarrow P=I \cdot U=0.5 \mathrm{~A} \cdot 6 \mathrm{~V}=3 \mathrm{~W} Vježba 090 Električni motor priključen je na akumulator napona 3 V. Ako je jakost struje 1 A, koliki je rad motora kroz 5 minuta? Rezultat: 900 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Električni motor priključen je na akumulator napona 6 V. Ako je jakost struje 0.5 A, koliki je rad motora kroz 5 minuta. Kolika je snaga motora?
Električna lokomotiva vozi brzinom 36 km/h i pritom razvija srednju vučnu silu 4.5kN. Motor je priključen na napon 500 Vi ima stupanj korisnog djelovanja 0.9. Kolika je jakost struje koju motor vuče...
Motor korisne snage 2 kW priključen je na električnu mrežu napona U = 220 V. Iskoristivost motora je η = 95%. Kolika je struja? Koliko je potrošeno električne energije za vrijeme t = 1 h?
Električni grijač ima dvije jednake spirale. Kada je samo jedna od njih uključena, voda proključa nakon 6 minuta. Koliko je vremena potrebno da voda proključa ako su obje spirale spojene na isti izv...
Električni grijač ima dvije jednake spirale. Kada je samo jedna od njih uključena, voda proključa nakon 6 minuta. Koliko je vremena potrebno da voda proključa ako su obje spirale spojene na isti izv...
Električni se titrajni krug sastoji od kondenzatora kapaciteta 0.025μF i zavojnice induktivnosti 1.015H. Omski otpor zavojnice zanemarimo. Kondenzator je nabijen nabojem Q = 2.5 ⋅ 10⁻⁶ C. Nađi za ta...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana