Ploče kondenzatora imaju oblik kruga promjera 20 cm. Ploče su međusobno udaljene 0.2 mm i među njima je zrak. Ploče su u točkama A i B, kao na slici, spojene otpornicima R₁ = 5Ω, R₂ = 2Ω, R₃ = 0.5Ω. Jakost struje koja prolazi strujnim krugom iznosi 40 A. Izračunaj: a) jakost struje u svakoj grani b) razliku potencijala u točkama A i B c) naboj na pločama d) koliko se puta poveća naboj na pločama kondenzatora ako se između ploča nalazi tinjac (ε_(r)=7) ? (ε₀=8.854⋅10⁻¹²C²⋅N⁻¹⋅m⁻²) []


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

2 \cdot \mathrm{r}=20 \mathrm{~cm} \Rightarrow \mathrm{r}=10 \mathrm{~cm}=0.1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~d}=0.2 \mathrm{~mm}=0.0002 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{R}_{1}=5 \Omega, \quad \mathrm{R}_{2}=2 \Omega \mathrm{R}_{3}=0.5 \Omega, \quad \mathrm{I}=40 \mathrm{~A}, \quad \varepsilon_{\mathrm{r}}=7, \quad \varepsilon_{0}=8.854 \cdot 10^{-12} \mathrm{C}^{2} \cdot \mathrm{N}^{-1} \cdot \mathrm{m}^{-2}, \quad \mathrm{I}_{1}=?, \quad \mathrm{I}_{2}=?, \quad \mathrm{I}_{3}=?, \mathrm{U}_{\mathrm{AB}}=?, \quad \mathrm{Q}=?, \quad \mathrm{Q}_{1}=? Pri usporednom (paralelnom) spajanju vodiča zbroj jakosti struja u svim granama jednak je jakosti struje prije i poslije grananja I=I_{1}+I_{2}+I_{3}+\ldots+I_{n} Pad napona na krajevima svih vodiča koji su spojeni u paralelu jednak je. U=I_{1} \cdot R_{1}=I_{2} \cdot R_{2}=I_{3} \cdot R_{3}=\ldots=I_{n} \cdot R_{n} . Kapacitet pločastog kondenzatora upravno je razmjeran površini S jedne ploče, a obrnuto razmjeran udaljenosti d između ploča. C=\varepsilon_{r} \cdot \varepsilon_{0} \cdot \frac{S}{d}, gdje je \varepsilon_{\mathrm{r}} relativna permitivnost sredstva, \varepsilon_{0} dielektričnost praznine (vakuuma). Kada je među pločama kondenzatora zrak kapacitet iznosi: C=\varepsilon_{0} \cdot \frac{S}{d} Kapacitet C dvaju vodiča (kondenzatora) je C=\frac{Q}{U}, gdje je Q naboja na jednom od vodiča (naboj kondenzatora), U=\varphi_{1}-\varphi_{2} je razlika potencijala (napon) među vodičima. a) Jakost struje u svakoj grani nađe se iz sustava od tri jednadžbe sa tri nepoznanice \mathrm{I}_{1}, \mathrm{I}_{2} \mathrm{i} \mathrm{I}_{3}. \left.\left.\left.\begin{array}{c} I_{1}+I_{2}+I_{3}=I \\ I_{2} \cdot R_{2}=I_{1} \cdot R_{1} \\ I_{3} \cdot R_{3}=I_{1} \cdot R_{1} \end{array}\right\} \Rightarrow I_{2} \cdot R_{2}=I_{1} \cdot R_{1} /: R_{2}\right\} \Rightarrow I_{1}+I_{2}+I_{3}=I } \\ {\left.I_{3} \cdot R_{3}=I_{1} \cdot R_{1} /: R_{3}\right\}_{2}=\frac{R_{1}}{R_{2}} \cdot I_{1}} \\ {I_{3}=\frac{R_{1}}{R_{3}} \cdot I_{1}} \end{array}\right\} \Rightarrow[\text { metoda }] \Rightarrowjednak je \Phi=B \cdot S . Napon koji se inducira u zavojnici s N zavoja razmjeran je brzini promjene magnetskog toka: U_{i}=-N \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} . Znak minus označava da inducirani napon daje induciranu struju takva smjera da njezino magnetsko polje nastoji poništiti promjenu magnetskog toka koja ju je proizvela. Tok polja je \Phi=B \cdot S, gdje se površina S kojom prolazi tok ne mijenja. Prema tome je \Delta \Phi=\Delta(B \cdot S) \Rightarrow \Delta \Phi=\Delta B \cdot S odnosno U_{i}=-N \cdot S \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} Promjenom toka (zbog promjene B) inducira se u kružnom okviru napon (elektromotorna sila) \begin{aligned} U_{i}=-N \cdot S \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} \Rightarrow U_{i} &=-N \cdot S \cdot \frac{B_{2}-B_{1}}{\Delta t} \Rightarrow[N=1] \Rightarrow U_{i}=-S \cdot \frac{B_{2}-B_{1}}{\Delta t}=\\ &=-0.01 \mathrm{~m}^{2} \cdot \frac{0 T-1 T}{0.01 \mathrm{~s}}=1 \mathrm{~V} . \end{aligned} Vježba 222 Kružni okvir, površine 1 \mathrm{dm}^{2}, nalazi se u homogenom magnetskom polju magnetske indukcije 1 \mathrm{~T}. Ravnina okvira okomita je na silnice magnetskog polja. Kolika je srednja vrijednost elektromotorne sile (induciranog napona), ako se jakost magnetskog polja jednoliko smanji na nulu za 0.01 \mathrm{~s} ? Rezultat: \quad 1 \mathrm{~V}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Ploče kondenzatora imaju oblik kruga promjera 20 cm. Ploče su međusobno udaljene 0.2 mm i među njima je zrak. Ploče su u točkama A i B, kao na slici, spojene otpornicima R₁ = 5Ω, R₂ = 2Ω, R₃ = 0.5Ω....
Titrajni krug sastoji se od zavojnice induktiviteta 20mH i pločastog kondenzatora kojemu su ploče, svaka ploštine 50 cm², razmaknute 1 mm. Među pločama je zrak. Kolika je rezonantna frekvencija krug...
Titrajni krug sastoji se od zavojnice induktiviteta 15mH i pločastog kondenzatora kojemu su ploče, svaka površine 56.5 cm², razmaknute 1 mm. Među pločama je zrak. Kolika je rezonantna frekvencija kr...
Titrajni krug sastoji se od zavojnice induktiviteta 15mH i pločastog kondenzatora kojemu su ploče, svaka površine 56.5 cm², razmaknute 1 mm. Među pločama je zrak. Kolika je rezonantna frekvencija kr...
Titrajni krug sastoji se od zavojnice induktiviteta 15mH i pločastog kondenzatora kojemu su ploče, svaka površine 56.5 cm², razmaknute 1 mm. Među pločama je zrak. Kolika je rezonantna frekvencija? (...
Razlika potencijala između ploča kondenzatora kapaciteta C₁ je 300 V, a razlika potencijala između ploča kondenzatora kapaciteta C₂ je 100 V. Koliki je omjer njihovih kapaciteta C₁/C₂, ako je nakon ...
Napon izmedu dviju usporednih ploča kondenzatora razmaknutih 10 cm, iznosi 2 V. Kolika je akceleracija a - čestice (jezgra 4/2He) koja proleti kroz vakuum izmedu ploča? Masa protona iznosi: 1,67*10^-2...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana