Odredi brzinu i energiju elektrona koji u magnetskom polju 0.6 T opisuje stazu okomitu na polje, polumjera 0.5 mm. (naboj elektrona e = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C, masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{B}=0.6 \mathrm{~T}, \quad \alpha=90^{\circ}, \quad \mathrm{r}=0.5 \mathrm{~mm}=5 \cdot 10^{-4} \mathrm{~m}, \quad \mathrm{Q}=\mathrm{e}=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, \mathrm{m}=9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}=?, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=? Da bi se tijelo gibalo po kružnici, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila koja ima smjer prema središtu kružnice F_{c p}=m \cdot \frac{v^{2}}{r} Lorentzova sila Ako se u magnetnom polju giba čestica naboja Q brzinom v, onda polje djeluje na nju silom F=B \cdot Q \cdot v \cdot \sin \alpha, gdje je \alpha kut između smjera magnetnog polja i smjera gibanja čestice. Ako su smjerovi magnetnog polja i gibanja čestice međusobno okomiti, tada je: F=B \cdot Q \cdot v . Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Budući da Lorentzova sila, koja djeluje na elektron u magnetskom polju, ima ulogu centripetalne sile, njegovu brzinu možemo naći iz odnosa: \begin{gathered} F_{c p}=F \Rightarrow m \cdot \frac{v^{2}}{r}=B \cdot Q \cdot v \Rightarrow m \cdot \frac{v^{2}}{r}=B \cdot e \cdot v \Rightarrow m \cdot \frac{v^{2}}{r}=B \cdot e \cdot v / \cdot \frac{r}{m \cdot v} \Rightarrow \\ \Rightarrow v=\frac{B \cdot e \cdot r}{m}=\frac{0.6 T \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot 5 \cdot 10^{-4} m}{9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg}}=5.28 \cdot 10^{7 \frac{m}{\mathrm{~s}}} . \end{gathered} Energija elektrona iznosi: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=\frac{1}{2} \cdot 9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg} \cdot\left(5.27 \cdot 10^{7} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^{2}=1.27 \cdot 10^{-15} \mathrm{~J} . Vježba 224 Odredi brzinu i energiju elektrona koji u magnetskom polju 600 \mathrm{mT} opisuje stazu okomitu na polje, polumjera 0.5 \mathrm{~mm} . (naboj elektrona \mathrm{e}=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, masa elektrona \mathrm{m}=9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg} ) Rezultat: \quad 5.28 \cdot 10^{7} \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}, 1.27 \cdot 10^{-15} J.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na tijelo mase 4 kg djeluje 1 minutu stalna sila koja mu dade brzinu 3 m/s. Odredi veličinu sile i kinetičku energiju tijela.
Uteg mase 200 g titra amplitudom A = 10 cm i periodom T = 0.5 s. Odredi: a) konstantu opruge b) maksimalnu brzinu c) kinetičku energiju utega.
Odredi energiju koja odgovara masi protona koji miruje. (masa protona m = 1.6726 ⋅ 10⁻²⁷ kg, brzina svjetlosti u praznini c = 3 ⋅ 10⁸ m/s )
Iz helikoptera koji leti na visini 120 m brzinom 35 m/s izbačen je teret koji je pao u provaliju dubine 15 m. Odredi brzinu kojom je pao teret ako se 30% energije potrošilo u zraku. (ubrzanje slobod...
Tijelo bacimo vertikalno uvis početnom brzinom 23.5 m/s. Odredi njegovu brzinu i visinu nakon 3 sekunde leta. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Tijelo bacimo vertikalno uvis početnom brzinom 23.5 m/s. Odredi njegovu brzinu i visinu nakon 3 sekunde leta. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana