C̆ Cestica mase 6.64 ⋅ 10⁻²⁷ kg i naboja 3.2 ⋅ 10⁻¹⁹C ubrzana je razlikom potencijala 2.45MV. Tako ubrzana ulijeće u magnetsko polje indukcije 1.6 T. Pod pretpostavkom da je vektor brzine čestice okomit na vektor magnetske indukcije odredite magnetsku silu.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=6.64 \cdot 10^{-27} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{Q}=3.2 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, \quad \mathrm{U}=2.45 \mathrm{MV}=2.45 \cdot 10^{6} \mathrm{~V}, \quad \mathrm{~B}=1.6 \mathrm{~T} \alpha=90^{\circ}, \quad \mathrm{F}=? \section{Lorentzova sila} Ako se u magnetnom polju giba čestica naboja Q brzinom v, onda polje djeluje na nju silom F=B \cdot Q \cdot Q \cdot \sin \alpha, gdje je \alpha kut između smjera magnetnog polja i smjera gibanja čestice. Ako su smjerovi magnetnog polja i gibanja čestice međusobno okomiti, tada.je: F=B \cdot Q \cdot v . Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Rad pri prijenosu naboja Q u homogenom električnom polju razlike potencijala U možemo naći iz izraza W=Q \cdot U Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Brzinu v čestica postiže u električnom polju. Prema zakonu očuvanja energije rad sile električnog polja jednak je promjeni kinetičke energije čestice. Budući da je brzina čestice u električnom polju porasla od 0 do v, možemo pisati \left.\left.\begin{array}{l} W=E_{k} \\ E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \\ W=Q \cdot U \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} W=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \\ W=Q \cdot U \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=Q \cdot U \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=Q \cdot U / \frac{2}{m} \Rightarrow \Rightarrow v^{2}=\frac{2 \cdot Q \cdot U}{m} \Rightarrow v^{2}=\frac{2 \cdot Q \cdot U}{m} / v \Rightarrow v=\sqrt{\frac{2 \cdot Q \cdot U}{m}} . Iz izraza za magnetsku silu dobije se: Vježba 228 Čestica mase 13.28 \cdot 10^{-27} \mathrm{~kg} i naboja 3.2 \cdot 10^{-19} \mathrm{C} ubrzana je razlikom potencijala 4.90 \mathrm{MV}. Tako ubrzana ulijeće u magnetsko polje indukcije 1.6 \mathrm{~T}. Pod pretpostavkom da je vektor brzine čestice okomit na vektor magnetske indukcije odredite magnetsku silu. Rezultat: \quad 7.87 \cdot 10^{-12} N.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

C̆ Cestica mase 6.64 ⋅ 10⁻²⁷ kg i naboja 3.2 ⋅ 10⁻¹⁹C ubrzana je razlikom potencijala 2.45MV. Tako ubrzana ulijeće u magnetsko polje indukcije 1.6 T. Pod pretpostavkom da je vektor brzine čestice ok...
Alfa - čestica mase 6.68 ⋅ 10⁻²⁷ kg i naboja  + 2⋅ e ima energiju 2keV i ulijeće u magnetsko polje indukcije 0.2 T okomito na smjer silnica polja. Koliki je polumjer staze koju opisuje alfa $-\brev...
U homogeno magnetno polje magnetne indukcije B = 0.1 T uleti α− čestica koja ima B = 0.1 T,  E_(k) = 500eV = [500⋅1.6⋅10⁻¹⁹ J] = 8 ⋅ 10⁻¹⁷ J,  α = 90^(∘),  Q = 2 ⋅ e− $$ \begin{aligned} & \te...
Bok,imam za vas neke zadatke koje neznam izračunati pa bih vas molila da mi pomognete jer mi hitno trebaju do utorka ujutro,pliz pomozite ako možete.evo zadataka: 1.Izračunaj masu natrijeva klorida u ...
Čestica se giba brzinom v = 0.75 ⋅ c. Koliko je puta masa čestice veća od njezine mase u mirovanju? (c je brzina svjetlosti u vakuumu) $$ \begin{aligned} & m=\frac{m_{0}}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^...
Jezgra atoma ima masu 3.8 ⋅ 10⁻²⁵ kg i miruje. Jezgra je radioaktivna i u jednom trenutku iz nje izleti čestica mase 6.6 ⋅ 10⁻²⁷ kg brzinom 1.5 ⋅ 10⁷ m/s. Koliko brzinom se tada giba jezgra atoma? ...
Dvije čestice različitih masa imaju jednaku de Broglievu valnu duljinu. Što je od navedenoga točno za te dvije čestice? A. Čestica manje mase ima veću količinu gibanja. B. Čestica veće mase ima veću...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana