U točki A homogenog magnetnog polja ubačena su istodobno dva elektrona okomito na silnice polja. Ako je brzina drugog elektrona dva puta veća od brzine prvog, koji će se elektron prije vratiti u početnu točku A? (m - masa elektrona, e - naboj elektrona, B - magnetna indukcija)


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{v}_{2}=2 \cdot \mathrm{v}_{1}, \quad \mathrm{~m}, \quad \mathrm{Q}=\mathrm{e}, \quad \mathrm{B}, \quad \mathrm{T}_{1}=?, \quad \mathrm{~T}_{2}=? Obodna (ili ophodna ili tangencijalna ili linearna) brzina pri jednolikom kruženju je \mathrm{v}=\frac{\text { opseg kružne staze }}{\text { perioda kruženja }}=\frac{2 \cdot r \cdot \pi}{T} \Rightarrow T=\frac{2 \cdot r \cdot \pi}{\mathrm{v}} . Da bi se tijelo gibalo po kružnici, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila koja ima smjer prema središtu kružnice F_{c p}=m \cdot \frac{v^{2}}{r} Lorentzova sila Ako se u magnetnom polju giba čestica naboja Q brzinom v, onda polje djeluje na nju silom F=B \cdot Q \cdot v \cdot \sin \alpha gdje je \alpha kut između smjera magnetnog polja i smjera gibanja čestice. Ako su smjerovi magnetnog polja i gibanja čestice međusobno okomiti, tada je. F=B \cdot Q \cdot v . Budući da Lorentzova sila, koja djeluje na elektron u magnetskom polju, ima ulogu centripetalne sile, slijedi: \begin{gathered} F_{L}=F_{c p} \Rightarrow Q \cdot v \cdot B=m \cdot \frac{v^{2}}{r} \Rightarrow e \cdot v \cdot B=m \cdot \frac{v^{2}}{r} \Rightarrow e \cdot v \cdot B=m \cdot \frac{v^{2}}{r} / \cdot \frac{r}{e \cdot v \cdot B} \Rightarrow \\ \Rightarrow r=\frac{m \cdot v}{e \cdot B} . \end{gathered} 1.inačica Znajući polumjer kružnice po kojoj se giba elektron za periodu (vrijeme jednog obilaska) vrijedi: \left.\begin{array}{l} r=\frac{m \cdot v}{e \cdot B} \\ T=\frac{2 \cdot r \cdot \pi}{v} \end{array}\right\} \Rightarrow T=\frac{2 \cdot \frac{m \cdot v}{e \cdot B} \cdot \pi}{v} \Rightarrow T=\frac{2 \cdot \frac{m \cdot v}{e \cdot B} \cdot \pi}{v} \Rightarrow T=\frac{2 \cdot m \cdot \pi}{e \cdot B} Vrijeme T ne ovisi o početnoj brzini, elektroni će se vratiti istodobno u početnu točku. 2.inačica Znajući polumjere kružnica po kojima se gibaju elektroni za periode (vrijeme jednog obilaska) vrijedi: \left.\begin{array}{l} T_{1}=\frac{2 \cdot r_{1} \cdot \pi}{v_{1}} \\ T_{2}=\frac{2 \cdot r_{2} \cdot \pi}{v_{2}} \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { podijelimo } \\ \text { jednadžbe } \end{array}\right] \Rightarrow \frac{T_{1}}{T_{2}}=\frac{\frac{2 \cdot r_{1} \cdot \pi}{v_{1}}}{\frac{2 \cdot r_{2} \cdot \pi}{v_{2}}} \Rightarrow \frac{T_{1}}{T_{2}}=\frac{\frac{2 \cdot r_{1} \cdot \pi}{v_{1}}}{\frac{2 \cdot r_{2} \cdot \pi}{v_{2}}} \Rightarrow \frac{T_{1}}{T_{2}}=\frac{\frac{r_{1}}{v_{1}}}{\frac{r_{2}}{v_{2}}} \Rightarrow } \\ {\Rightarrow \frac{T_{1}}{T_{2}}=\frac{r_{1} \cdot v_{2}}{r_{2} \cdot v_{1}} \Rightarrow\left[\begin{array}{c} r_{1}=\frac{m \cdot v_{1}}{e \cdot B} \\ r_{2}=\frac{m \cdot v_{2}}{e \cdot B} \end{array}\right] \Rightarrow \frac{T_{1}}{T_{2}}=\frac{\frac{m \cdot v_{1}}{e \cdot B} \cdot v_{2}}{\frac{m \cdot v_{2}}{e \cdot B} \cdot v_{1}} \Rightarrow \frac{T_{1}}{T_{2}}=\frac{\frac{m \cdot v_{1}}{e \cdot B} \cdot v_{2}}{\frac{m \cdot v_{2}}{e \cdot B} \cdot v_{1}} \Rightarrow \frac{T_{1}}{T_{2}}=1 .} \end{array} Elektroni će se vratiti istodobno u početnu točku. Vježba 231 U točki A homogenog magnetnog polja ubačena su istodobno dva elektrona okomito na silnice polja. Ako je brzina drugog elektrona tri puta veća od brzine prvog, koji će se elektron prije vratiti u početnu točku A? ( m - masa elektrona, e - naboj elektrona, B - magnetna indukcija) Rezultat: \quad Elektroni će se vratiti istodobno u početnu točku.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U točki A homogenog magnetnog polja ubačena su istodobno dva elektrona okomito na silnice polja. Ako je brzina drugog elektrona dva puta veća od brzine prvog, koji će se elektron prije vratiti u poč...
Kolika je perioda fizikalnog njihala u obliku homogenog štapa duljine 1 = 1 m, ako se njiše oko osi koja prolazi: a) jednim njegovim krajem b) kroz točku štapa udaljenu 1/3 od njegovog kraja?...
Dva pozitivna točkasta naboja iznosa 1 nC i 10 nC nalaze se u homogenome električnom polju iznosa 1 N/C tako da se njihova spojnica poklapa s jednom od silnica polja. Vektor polja usmjeren je od manje...
U točki A tijelo mase 0.6 kg ima brzinu 2 m/s. Kinetička energija tijela u točki B je 7.5 J. Izračunajte: a) kinetičku energiju tijela u točki A b) brzinu tijela u točki B c) ukupan rad u...
U točki A tijelo mase 0.6 kg ima brzinu 2 m/s. Kinetička energija tijela u točki B je 7.5 J. Ukupan rad uložen u tijelo da dođe iz A u B je: A. 5.5J B. 6.3 J C.7J D. 12J
Tijelo slobodno pada i u točki A ima brzinu 2 m/s, a u točki B 14 m/s. Za koje će vrijeme prijeći udaljenost od A do B? Koliko su udaljene točke A i B? (g=9.81 m/s²)
Žicom teče struja 2 A i u točki A stvara magnetno polje indukcije 2μT. Ako struja promijeni smjer, magnetno polje u točki A: A. ostaje jednako B. promijeni smjer C. poraste dva puta D. smanji se dva...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana