Kroz dva duga ravna vodiča koji se sijeku pod pravim kutom prolaze struje I₁ = I₂ = 10A. Točka A udaljena je 2 cm od svakog vodiča kao što je prikazano na slici. Koliki je iznos magnetskoga polja B u točki A ? Vodiči i točka A nalaze se u istoj ravnini. (permeabilnost praznine μ₀=4⋅π⋅10⁻⁷ T⋅m/A) [] A. 0T B.5 ⋅ 10⁻⁵T C.1 ⋅ 10⁻⁴T D. 2 ⋅ 10⁻⁴T


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{I}_{1}=\mathrm{I}_{2}=\mathrm{I}=10 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{a}=2 \mathrm{~cm}=0.02 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~B}=? Magnetsko polje na udaljenosti r od vodiča kojim teče struja I dano je formulom H=\frac{I}{2 \cdot \pi \cdot \pi} . Magnetsko polje ravnog vodiča kojim teče struja prikazujemo magnetskim silnicama koje imaju oblik koncentričnih kružnica sa središtem u osi vodiča, a leže u ravnini okomitoj na vodič. Smjer polja određen je smjerom tangenta na silnicu u svakoj točki polja. Smjer magnetskog polja određujemo pravilom desne ruke: Obuhvatimo li žicu kojom prolazi struja dlanom desne ruke tako da palac pokazuje smjer struje, tada će savijeni prsti pokazivati smjer magnetskog polja. Struja ima smjer od nas Struja ima smjer prema nama i ulazi u ravninu crtnje. i izlazi iz ravnine crtnje Za ravan je vodič kojim teče struja I magnetska indukcija u sredstvu relativne permeabilnosti \mu_{\mathrm{r}} dana izrazom B=\mu_{0} \cdot \mu_{r} \cdot \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r} gdje je r udaljenost točke u kojoj mjerimo jakost polja do vodiča, \mu_{0} permeabilnost vakuuma. U vakuumu (ili zraku) vrijedi: B=\mu_{0} \cdot \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r} U točki A indukcije su istog smjera i rezultanta je indukcija: \begin{gathered} B=B_{1}+B_{2} \Rightarrow B=\mu_{0} \cdot \frac{I_{1}}{2 \cdot \pi \cdot a}+\mu_{0} \cdot \frac{I_{2}}{2 \cdot \pi \cdot a} \Rightarrow B=\mu_{0} \cdot \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot a}+\mu_{0} \cdot \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot a} \Rightarrow \\ \Rightarrow B=2 \cdot \mu_{0} \cdot \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot a} \Rightarrow B=2 \cdot \mu_{0} \cdot \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot a} \Rightarrow B=\mu_{0} \cdot \frac{I}{\pi \cdot a}= \\ =4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A} \cdot \frac{10 A}{\pi \cdot 0.02 m}=2 \cdot 10^{-4} T . \end{gathered} Odgovor je pod D. Vježba 233 Kroz dva duga ravna vodiča koji se sijeku pod pravim kutom prolaze struje \mathrm{I}_{1}=\mathrm{I}_{2}=10 \mathrm{~A}. Točka A udaljena je 2 \mathrm{~cm} od svakog vodiča kao. što je prikazano na slici. Koliki je iznos magnetskog polja B u točki A? Vodiči i točka A nalaze se u istoj ravnini. A. 0 T B. 5 \cdot 10^{-5} T C. 1 \cdot 10^{-4} T D. 2 \cdot 10^{-4} T Rezultat: \quad A.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kroz dva duga ravna vodiča koji se sijeku pod pravim kutom prolaze struje I₁ = I₂ = 10A. Točka A udaljena je 2 cm od svakog vodiča kao što je prikazano na slici. Koliki je iznos magnetskoga polja B ...
Kroz dva duga ravna vodiča koji se sijeku pod pravim kutom prolaze struje I₁ = I₂ = 10A. Točka A udaljena je 2 cm od svakog vodiča kao što je prikazano na slici. Koliki je iznos magnetskog polja B u...
Aluminijska žica duljine 750 m ima određeni otpor. Koliko bi trebala biti duga bakrena žica četiri puta manje površine presjeka da bi se kroz nju ostvario dva puta veći električni otpor? (električna...
Kroz dva paralelno spojena otpornika struje se odnose kao I₁ : I₂ = 1: 4. Kolike su struje ako je ukupna struja kroz izvor jednaka 10 A?
Kroz dva paralelno spojena otpornika struje se odnose kao I₁ : I₂ = 1: 4. Kolike su struje ako je ukupna struja kroz izvor jednaka 10 A?
Kroz dva paralelno spojena otpornika struje se odnose kao I₁ : I₂ = 1: 4. Kolike su struje ako je ukupna struja kroz izvor jednaka 10 A?
Zraka vala širi se kroz dva sredstva A IB različitim brainama, Nartai hod zraka u oba sredstva i označi kutove. U kojem se sredstvu val širi večom brzinom? Obrazloži.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana