Štap otpora 0.01Ω giba se u magnetnom polju 0.5 T okomito na silnice. Kolika je brzina ako štapom dugim 2 m teče struja 0.1 A?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{R}=0.01 \Omega, \quad \mathrm{B}=0.5 \mathrm{~T}, \quad \alpha=90^{\circ}, \quad 1=2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{I}=0.1 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{v}=? Ohmov zakon je temeljni zakon elektrotehnike. Ako je otpor vodiča uz stalnu temperaturu stalan, kažemo da za vodič vrijedi Ohmov zakon I=\frac{U}{R} \Rightarrow U=I \cdot R-\text { pad napona } gdje je I jakost struje kroz strujni krug u amperima (A), U napon izvora u voltima (V), R ukupan otpor strujnog kruga u omima (\Omega). Prolaskom struje kroz bilo koji otpornik ili vodič, na otporniku ili vodiču nastaje pad napona jednak umnošku jakosti struje i otpora među mjernim točkama. Ako se u magnetnom polju magnetne indukcije B giba vodič duljine 1 brzinom v, kojega smjer čini kut \alpha s vektorom magnetne indukcije, onda se iznos induciranog napona može odrediti izrazom U_{i}=B \cdot l \cdot v \cdot \sin \alpha . Ako je \alpha=90^{\circ}, iznos induciranog napona može se odrediti izrazom \begin{aligned} U=B \cdot l \cdot v & U_{i}=B \cdot l \cdot v . \\ U=I \cdot R &\} \Rightarrow B \cdot l \cdot v=I \cdot R \Rightarrow B \cdot l \cdot v=I \cdot R / \cdot \frac{1}{B \cdot l} \Rightarrow v=\frac{I \cdot R}{B \cdot l}=\\ & \Rightarrow v=\frac{0.1 A \cdot 0.01 \Omega}{0.5 T \cdot 2 m}=0.001 \frac{m}{s}=1 \frac{m m}{s} . \end{aligned} Vježba 238 Štap otpora 0.01 \Omega giba se u magnetnom polju 0.5 T okomito na silnice. Kolika je brzina ako štapom dugim 4 \mathrm{~m} teče struja 0.2 \mathrm{~A} ? Rezultat: \quad 1 \mathrm{~mm} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Štap otpora 0.01Ω giba se u magnetskom polju 0.5 T okomito na silnice. Kolika je brzina ako štapom dugim 2 m teče struja 0.1 A ?
Štap otpora 0.01Ω giba se u magnetskom polju 0.5 T okomito na silnice. Kolika je brzina ako štapom dugim 2 m teče struja 0.1 A ?
Štap je u sustavu mirovanja dugačak 3 m. Promatrač u odnosu na kojega se štap giba jednoliko duž svoje uzdužne osi mjeri da je duljina štapa 1 m. Kolikom se brzinom štap giba u odnosu na promatrača?...
Štap duljine 1 m rotira, oko osi koja prolazi njegovom sredinom i okomita je na njegovu duljinu, kutnom brzinom 20rad/s. Kinetička energija štapa iznosi 20 J. Kolika je masa štapa? (Moment tromosti ...
Homogeni štap dug 1 m, mase 0.5 kg, okreće se u vertikalnoj ravnini oko horizontalne osi koja prolazi sredinom štapa. Koliku će kutnu akceleraciju imati štap ako je zakretni moment 9.8 ⋅ 10⁻² Nm?
Homogeni štap dug 1 m, mase 0.5 kg, okreće se u vertikalnoj ravnini oko horizontalne osi koja prolazi sredinom štapa. Koliku će kutnu akceleraciju imati štap ako je zakretni moment 9.8 ⋅ 10⁻² Nm?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana