Odredi kapacitet kondenzatora koji ima jednak otpor kao i zavojnica induktiviteta 1.5H i omskog otpora 10Ω za izmjeničnu struju frekvencije 50 Hz.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{L}=1.5 \mathrm{H}, \quad \mathrm{R}=10 \Omega, \quad v=50 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{C}=? Zavojnica u krugu izmjenične struje, zbog samoindukcije, ponaša se kao otpor: R_{L}+L \cdot \omega \Rightarrow R_{L}=L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v, gdje je L induktivnost zavojnice, \omega kružna frekvencija, v frekvencija. Izmjenična struja stvara u kondenzatoru promjenljivo električno polje koje omogućuje da električni krug s kondenzatorom vodi struju kao da je u njega uključen otpor: R_{C}=\frac{1}{C \cdot \omega} \Rightarrow R_{C}=\frac{1}{C \cdot 2 \cdot \pi \cdot v} gdje je C kapacitet kondenzatora, \omega kružna frekvencija, v frekvencija. Omski i induktivni otpor zavojnice smatramo serijski spojenim. Zato je: Z=\sqrt{R^{2}+R_{L}^{2}} \Rightarrow Z=\sqrt{R^{2}+(L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v)^{2}} Budući da kondenzator ima jednaki otpor kao i zavojnica, slijedi: \begin{aligned} R_{C}=Z \Rightarrow \frac{1}{C \cdot 2 \cdot \pi \cdot v} &=\sqrt{R^{2}+(L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v)^{2}} \Rightarrow \frac{1}{C \cdot 2 \cdot \pi \cdot v}=\frac{\sqrt{R^{2}+(L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v)^{2}}}{1} \Rightarrow \\ & \Rightarrow\left[\frac{a}{b}=\frac{c}{d} \Rightarrow \frac{b}{a}=\frac{d}{c}\right] \Rightarrow C \cdot 2 \cdot \pi \cdot v=\frac{1}{\sqrt{R^{2}+(L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v)^{2}}} \Rightarrow \end{aligned} \begin{gathered} \Rightarrow C \cdot 2 \cdot \pi \cdot v=\frac{1}{\sqrt{R^{2}+(L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v)^{2}}} / \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot v} \Rightarrow C=\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot v \cdot \sqrt{R^{2}+(L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v)^{2}}}= \\ =\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \frac{1}{s} \cdot \sqrt{(10 \Omega)^{2}+\left(1.5 H \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \frac{1}{s}\right)^{2}}}=6.753 \cdot 10^{-6} F=6.753 \mu F . \end{gathered} Vježba 239 Odredi kapacitet kondenzatora koji ima jednak otpor kao i zavojnica induktiviteta 1.5 \mathrm{H} i omskog otpora 0.01 \mathrm{k} \Omega za izmjeničnu struju frekvencije 50 \mathrm{~Hz}. Rezultat: \quad 6.753 \mu \mathrm{F}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U titrajnom krugu nalazi se kondenzator kapaciteta 9 µF i zavojnica. Odredi induktivitet zavojnice ako električno polje u kondenzatoru 0.01 s od početka titranja ima jednaku jakost i smjer kao u počet...
Električni uređaj koristi četiri punjive NiCa baterije, svaka kapaciteta 1.8Ah, dok im se kapacitet ne smanji na 1.2Ah, prosječnom strujom jakosti 15 mA. Odredi trajanje baterija.
Odredi kutnu brzinu rotacije Zemlje oko svoje osi kao i njezinu obodnu brzinu obzirom na ekvator znajući da je polumjer Zemlje 6377.397 km.
Odredi brzinu i energiju elektrona koji u magnetskom polju 0.6 T opisuje stazu okomitu na polje, polumjera 0.5 mm. (naboj elektrona e = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C, masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg )
Odredi snagu električne struje koja je potrebna da nit žarulje duljine 20 cm i promjera 1 mm zrači kad joj je temperatura 3500 K. Pretpostavljamo da nit zrači kao apsolutno crno tijelo. Zanemarim...
Odredi: a)broj protona u tri atoma željeza b)broj neutrona u tri molekule vodika, ako je svim atomima vodika A=1 C) broj elektrona u dvije molekule kisika Imamš četiti atoma označena slovima: 16 ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana