Kolika mora biti jakost struje koja prolazi zavojnicom od 15 namotaja da magnetsko polje unutar zavojnice ima jakost 0.08 T? Dvadeset zavoja zavojnice ima duljinu 2 cm. (permeabilnost praznine μ₀=4⋅π⋅10⁻⁷( T⋅m)/A)


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{N}=15, \quad \mathrm{~B}=0.08 \mathrm{~T}, \quad \mathrm{~N}_{1}=20, \quad 1_{1}=2 \mathrm{~cm}=0.02 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{I}=? Neka je zavojnica vrlo dugačka i ima N navoja na duljini l. Magnetsko polje B unutar zavojnice u vakuumu može se izraziti jednadžbom: B=\mu_{0} \cdot \frac{N \cdot I}{l} gdje je N broj navoja zavojnice, l duljina zavojnice, I jakost električne struje koja prolazi zavojnicom, \mu_{0} permeabilnost praznine (vakuuma). Ako su a i b brojevi, kažemo da je količnik a : b, b\neq0 omjer brojeva a i b. Razmjer ili proporcija je jednakost dvaju jednakih omjera. Ako je \mathrm{a}: \mathrm{b}=\mathrm{k} \quad \text { i } \quad \mathrm{c}: \mathrm{d}=\mathrm{k} tada je razmjer ili proporcija a: b=c: d \text {. } Umnožak vanjskih članova razmjera a i d jednak je umnošku unutarnjih članova razmjera b i c. a: b=c: d \quad \Rightarrow \quad d=b \cdot c . Ako 20 zavoja zavojnice ima duljinu 2 \mathrm{~cm}, onda 1 zavoj ima duljinu \frac{2 \mathrm{~cm}}{20}=0.1 \mathrm{~cm} a 15 zavoja imat će duljinu 15 \cdot 0.1 \mathrm{~cm}=1.5 \mathrm{~cm}=0.015 \mathrm{~m} Ili pomoću razmjera. N_{1}: l_{1}=N: l \Rightarrow l \cdot N_{1}=N \cdot l_{1} \Rightarrow l \cdot N_{1}=N \cdot l_{1} / \cdot \frac{1}{N_{1}} \Rightarrow l=\frac{N \cdot l_{1}}{N_{1}}=\frac{15 \cdot 2 \mathrm{~cm}}{20}=1.5 \mathrm{~cm}=0.015 \mathrm{~m} . Struja koja prolazi zavojnicom iznosi: \begin{aligned} B=\mu_{0} \cdot \frac{N \cdot I}{l} \Rightarrow \mu_{0} \cdot \frac{N \cdot I}{l}=B \Rightarrow \mu_{0} \cdot \frac{N \cdot I}{l}=B / \cdot \frac{l}{\mu_{0} \cdot N} \Rightarrow I=\frac{B \cdot l}{\mu_{0} \cdot N}=\\ =\frac{0.08 T \cdot 0.015 m}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A} \cdot 15}=63.66 \mathrm{~A} . \end{aligned}

Vježba

Kolika mora biti jakost struje koja prolazi zavojnicom od 15 namotaja da magnetsko polje unutar zavojnice ima jakost 0.08 T? Deset zavoja zavojnice ima duljinu 1 \mathrm{~cm}. (permeabilnost praznine \left.\mu_{0}=4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}(\mathrm{~T} \cdot \mathrm{m}) / \mathrm{A}\right) Rezultat: \quad 63.66 \mathrm{~A}.

Vježba

Koliki se rad obavi pri pomaku ravnog vodiča duljine 2 dm kroz koji teče struja jakosti 50 A u homogenom magnetskom polju indukcije 1.2 \mathrm{~T}, ako se vodič pomiče okomito na silnice na putu od 1 \mathrm{dm} ? Rezultat: \quad 1.2 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika mora biti jakost struje koja prolazi zavojnicom od 15 zavoja da magnetsko polje u unutrašnjosti ima jakost 1 A/m ? Dvadeset zavoja zavojnice ima duljinu 2 cm.
Kolika mora biti jakost struje koja prolazi zavojnicom od 15 namotaja da magnetsko polje unutar zavojnice ima jakost 0.08 T? Dvadeset zavoja zavojnice ima duljinu 2 cm. (permeabilnost praznine μ₀=4⋅...
Koliki mora biti promjer manganinske žice duge 31.4 m, kroz koju teče struja jakosti 0.8 A, ako je napon između krajeva 80 V? (električna otpornost manganina ρ = 0.42 ⋅ 10⁻⁶Ω ⋅ m )
Zavojnica ima omski otpor 30Ω i induktivnost 0.2 H. Koliki mora biti napon na krajevima zavojnice da njome teče: a) istosmjerna struja jakosti 4 A, b) izmjenična struja efektivne vrijednosti ...
Kolika mora biti čovjekova udaljenost od površine planeta polumjera 6000 km da bi mu se težina smanjila za 1/3?
Kolika mora biti brzina zrakoplova u lupingu polumjera 1 km da ni sjedište ni pojas ne čine na pilota nikakav pritisak kad se zrakoplov nalazi u najvišoj točki petlje? (g=9.81 m/s²)
Kolika mora biti akceleracija kojom se podiže uže s obješenim utegom da bi napetost užeta bila jednaka dvostrukoj težini utega?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana