Dva usporedna vodiča duga 5.4 m razmaknuta su 8.7 cm i odbijaju se silom 0.005 N. Kolika je struja?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

1=5.4 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{r}=8.7 \mathrm{~cm}=0.087 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~F}=0.005 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{I}_{1}=\mathrm{I}_{2}=\mathrm{I}=? Sila kojom dva vodiča na međusobnoj udaljenosti r djeluju jedan na drugi u praznini (odnosno zraku) jednaka je F=\mu_{0} \cdot \frac{I_{1} \cdot I_{2} \cdot l}{2 \cdot \pi \cdot r} gdje je \mu_{0} permeabilnost vakuuma, \mu_{0}=4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A} \mathrm{I}_{1} i I _{2} jakosti struja u vodičima, a l je duljina dijela vodiča na koji djeluje sila F. Sila je privlačna ako su struje istog smjera, a odbojna ako su suprotnog smjera. Struje u vodičima suprotnog su smjera. Vježba 246 Dva usporedna vodiča duga 10.8 \mathrm{~m} razmaknuta su 17.4 \mathrm{~cm} i odbijaju se silom 0.005 \mathrm{~N} . Kolika je struja? Rezultat: \quad 20.07 \mathrm{~A} .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva dugačka usporedna ravna vodiča međusobno su udaljená 50 cm. U prvom vodiču teče struja 20 A, a u drugom 24 A. Kolika je magnetska indukcija u točki C koja je 40 cm udaljena od prvog vodiča, a 30...
Kuglica se kotrlja po vodoravnoj ravnini brzinom v₀ = 10 m/s i upadne u žlijeb kojeg čine dva usporedna zida međusobno udaljena d = 5 cm. Dubina tog procjepka je h = 1 m. Koliko puta kuglica udari u...
Kad na bateriju spojimo usporedno dva otpornika, svaki otpora 2Ω, krugom teče struja jakosti 3 A. Ako otpornike spojimo serijski, krugom teče struja 1.2 A. Koliki je unutarnji otpor baterije?
Kad na bateriju spojimo usporedno dva otpornika, svaki otpora 2Ω, krugom teče struja jakosti 3 A. Ako otpornike spojimo serijski, krugom teče struja 1.2 A. Koliki je unutarnji otpor baterije?
Dva kondenzatora kapaciteta 6μF i 8μF vezana su u paralelu (usporedno) i priključena na izmjenični napon 110 V frekvencije 50 Hz. Kolika je jakost struje u krugu?
Kada se dva jednaka otpornika spoje u seriju i priključe na izvor struje snaga im je 20 W. Odredi snagu otpornika kada su spojeni paralelno (usporedno) i priključeni na isti izvor.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana