Nabijena čestica naboja Q i mase m giba se po kružnici polumjera 4 cm u magnetskom polju indukcije 0.808 T. Ako se uz magnetsko uključi i ukršteno električno polje jakosti 2.5MV/m, staza čestice ispravi se u pravac. Koliki je omjer Q/m?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{r}=4 \mathrm{~cm}=0.04 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~B}=0.808 \mathrm{~T}, \quad \mathrm{E}=2.5 \mathrm{MV} / \mathrm{m}=2.5 \cdot 10^{6} \mathrm{~V} / \mathrm{m}, \quad \mathrm{Q} / \mathrm{m}=? Da bi se tijelo gibalo po kružnici, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila koja ima smjer prema središtu kružnice F_{c p}=m \cdot \frac{v^{2}}{r} Lorentzova sila Ako se u magnetnom polju giba čestica naboja Q brzinom v, onda polje djeluje na nju silom F_{L}=B \cdot Q \cdot v \cdot \sin \alpha, gdje je \alpha kut između smjera magnetnog polja i smjera gibanja čestice. Ako su smjerovi magnetnog polja i gibanja čestice međusobno okomiti, tada je: F_{L}=B \cdot Q \cdot v . Ako se u polju jakosti E nalazi naboj Q silu kojom polje djeluje na naboj možemo izračunati iz izraza F=Q \cdot E \text {. } Budući da Lorentzova sila, koja djeluje na česticu u magnetskom polju, ima ulogu centripetalne sile, brzinu čestice možemo naći iz odnosa: \begin{gathered} F_{c p}=F_{L} \Rightarrow m \cdot \frac{v^{2}}{r}=B \cdot Q \cdot v \Rightarrow m \cdot \frac{v^{2}}{r}=B \cdot Q \cdot v / \cdot \frac{r}{m \cdot v} \Rightarrow \\ \Rightarrow v=\frac{B \cdot Q \cdot r}{m} \end{gathered} Kada se čestica giba jednoliko po pravcu (prolazi neotklonjena) električna sila F po iznosu jednaka je Lorentzovoj sili. \begin{gathered} F=F_{L} \Rightarrow Q \cdot E=B \cdot Q \cdot v \Rightarrow\left[v=\frac{B \cdot Q \cdot r}{m}\right] \Rightarrow Q \cdot E=B \cdot Q \cdot \frac{B \cdot Q \cdot r}{m} \Rightarrow \\ \Rightarrow B \cdot Q \cdot \frac{B \cdot Q \cdot r}{m}=Q \cdot E \Rightarrow \frac{B^{2} \cdot Q^{2} \cdot r}{m}=Q \cdot E \Rightarrow \frac{B^{2} \cdot Q^{2} \cdot r}{m}=Q \cdot E / \cdot \frac{1}{B^{2} \cdot Q \cdot r} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{Q}{m}=\frac{E}{B^{2} \cdot r}=\frac{(0.808 T)^{2} \cdot 0.04 m}{2.5 \cdot 10} \frac{6}{m}=9.57 \cdot 10^{7} \frac{C}{\mathrm{~kg}} . \end{gathered} Vježba 252 Nabijena čestica naboja Q i mase m giba se po kružnici polumjera 0.4 \mathrm{dm} u magnetskom polju indukcije 0.808 T. Ako se uz magnetsko uključi i ukršteno električno polje jakosti 2.5 MV / m, staza čestice ispravi se u pravac. Koliki je omjer Q / m? Rezultat: \quad 9.57 \cdot 10^{7} \frac{C}{\mathrm{~kg}}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Nabijena čestica naboja Q i mase m giba se po kružnici polumjera 4 cm u magnetskom polju indukcije 0.808 T. Ako se uz magnetsko uključi i ukršteno električno polje jakosti 2.5MV/m, staza čestice isp...
Nabijena čestica uleti u homogeno magnetsko polje magnetske indukcije 0.52 T brzinom 2 ⋅ 10⁶ m/s. Koliki je specifični naboj čestice ako je ona u polju opisala luk polumjera 4 cm? Koja je to čestica...
Nabijena čestica uleti u magnetsko polje, okomito na silnice. Sila magnetskog polja djeluje na česticu tako da:
Ne mogu shvatiti razliku između energije ionizacije i afiniteta za elektrone... Na jedno ovdje postavljeno pitanje o afinitetu odgovor je: "Elektronski afinitet (Ea) je energija potrebna da se jednost...
Pozitivno nabijena kuglica mase 0,2 g i naboja 4,3 mikroC giba se horizontalno i ulijeće u električno polje kondenzatora jakosti 350 V/m, okomito na silnice. Gornja ploča kondenzatora je negativno n...
Baterija kondenzatora kapaciteta 200μF nabijena je na 220 V. Ako obloge spojimo vlažnim koncem, napon za 8 s padne na 200 V. Kolika je prosječna jakost struje?
OBJASNITE MI ZAŠTO JE ION MAGNEZIJA Mg2+,POZITIVNO NABIJEN A ION KISIKA O2- NEGATIVNO NABIJEN?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana