Kondenzator kapaciteta C serijski je spojen sa zavojnicom induktiviteta 0.5H na izvor izmjeničnoga napona. Napon izvora ovisi o vremenu kao što je prikazano na crtežu. Koliki treba biti kapacitet C da bi impedancija strujnoga kruga bila minimalna? []


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{L}=0.5 \mathrm{H}, \quad \mathrm{C}=? Kružna frekvencija \omega računa se po formuli \omega=\frac{2 \cdot \pi}{T} gdje je T perioda (vrijeme jednog titraja). Ukupni otpor u krugu izmjenične struje zovemo impedancija. Z=\sqrt{R^{2}+\left(R_{L}-R_{C}\right)^{2}} R je radni ili omski otpor, R_{L}=L \cdot \omega je induktivni otpor, R_{C}=\frac{1}{C \cdot \omega} je kapacitivni otpor. Impedancija Z=\sqrt{R^{2}+\left(R_{L}-R_{C}\right)^{2}} bit će najmanja, ako je R_{L}{ }^{-R}{ }_{C}=0 \Rightarrow R_{L}=R_{C} Na crtežu vidi se da je perioda T: T=10 \cdot 10^{-3} s=10^{-2} s=0.01 s Tada kapacitet C iznosi: \begin{aligned} R_{L}=R_{C} \Rightarrow L \cdot \omega &=\frac{1}{C \cdot \omega} \Rightarrow L \cdot \omega=\frac{1}{C \cdot \omega} / \cdot \frac{C}{L \cdot \omega} \Rightarrow C=\frac{1}{L \cdot \omega^{2}} \Rightarrow C=\frac{1}{L \cdot\left(\frac{2 \cdot \pi}{T}\right)^{2}}=\\ &=\frac{1}{0.5 H \cdot\left(\frac{2 \cdot \pi}{0.01 s}\right)^{2}}=5.07 \cdot 10^{-6} F=5.07 \mu F . \end{aligned} Vježba 281 Kondenzator kapaciteta C serijski je spojen sa zavojnicom induktiviteta 0.5 H na izvor izmjeničnoga napona. Napon izvora ovisi o vremenu kao što je prikazano na crtežu. Koliki treba biti kapacitet C da bi impedancija strujnoga kruga bila minimalna? Rezultat: \quad 5.07 \cdot 10^{-4} \mathrm{~F}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kondenzator kapaciteta C serijski je spojen sa zavojnicom induktiviteta 0.5H na izvor izmjeničnoga napona. Napon izvora ovisi o vremenu kao što je prikazano na crtežu. Koliki treba biti kapacitet C ...
Dva kondenzatora, jedan kapaciteta 2μF, a drugi kapaciteta 3μF, spojena su serijski na izvor istosmjernog napona od 100 V. Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 2μF?
Dva kondenzatora, jedan kapaciteta 2μF, a drugi kapaciteta 3μF, spojena su serijski na izvor istosmjernog napona od 100 V. Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 2μF?
Nenabijeni kondenzator kapaciteta 50μF serijski je spojen s otpornikom otpora 300Ω na izvor istosmjernog napona. Nakon koliko će vremena naboj na kondenzatoru doseći četvrtinu maksimalne vrijednosti...
Nenabijeni kondenzator kapaciteta 50μF serijski je spojen s otpornikom otpora 300Ω na izvor istosmjernog napona. Nakon koliko će vremena naboj na kondenzatoru doseći četvrtinu maksimalne vrijednosti...
Kondenzator promjenljivog kapaciteta i zavojnica induktivnosti 20mH serijski su spojeni u električni titrajni krug. Koliki je kapacitet kondenzatora ako električni titrajni krug emitira elektromagne...
U krugu izmjenične struje serijski su spojeni zavojnica 30Ω, induktivnosti 0.2Hi kondenzator kapaciteta 0.2μF. Kolika je vlastita ili rezonantna frekvencija?.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana