Kolika je jakost struje koja teče otpornikom R₄ u strujnom krugu prikazanom na slici, ako su otpori R₁ = R₂ = R₃ = R₄ = 1Ω, a priključeni su na napon 6 V? []


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{R}_{1}=\mathrm{R}_{2}=\mathrm{R}_{3}=\mathrm{R}_{4}=1 \Omega, \quad \mathrm{U}=6 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{I}=? Ukupni je otpor od n serijski spojenih vodiča R=R_{1}+R_{2}+R_{3}+\ldots+R_{n} . Ukupni je otpor od 2 serijski spojena vodiča R=R_{1}+R_{2} \text {. } Ukupni otpor R što ga pruža n vodiča spojenih u paralelu možemo naći iz izraza \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}+\ldots+\frac{1}{R_{n}} Recipročna vrijednost ukupnog otpora jednaka je zbroju recipročnih vrijednosti paralelno vezanih otpornika. Ukupni otpor \mathrm{R} što ga pružaju 2 vodiča spojena u paralelu možemo naći iz izraza \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}} \Rightarrow R=\frac{R_{1} \cdot R_{2}}{R_{1}+R_{2}} . Ohmov zakon je temeljni zakon elektrotehnike. Ako je otpor vodiča uz stalnu temperaturu stalan, kažemo da za vodič vrijedi Ohmov zakon I=\frac{U}{R}, gdje je I jakost struje kroz strujni krug u amperima (A), U napon izvora u voltima (V), R ukupan otpor strujnog kruga u omima (\Omega). Shemu otpornika postupno možemo zamijeniti ekvivalentnim otporom. Otpornici R_{1} i R_{2} serijski su spojeni pa ih možemo zamijeniti ekvivalentnim otporom R_{12} . R_{12}=R_{1}+R_{2}=1 \Omega+1 \Omega=2 \Omega . Otpornici R_{12} i R_{3} usporedno su spojeni pa ih možemo zamijeniti ekvivalentnim otporom R_{123}. Otpornici R_{4} i R_{123} serijski su spojeni pa ih možemo zamijeniti ekvivalentnim otporom R_{1234}. Jakost struje koja teče otpornikom R_{4} (cijelim strujnim krugom) dobije se pomoću Ohmovog zakona za strujni krug. I=\frac{U}{R_{1234}}=\frac{6 V}{\frac{5}{3} \Omega}=\frac{\frac{6}{1} V}{\frac{5}{3} \Omega}=\frac{18}{5} A=3.6 \mathrm{~A}

Vježba

Kolika je jakost struje koja teče otpornikom R_{4} u strujnom krugu prikazanom na slici, ako su otpori \mathrm{R}_{1}=\mathrm{R}_{2}=\mathrm{R}_{3}=\mathrm{R}_{4}=1 \Omega, a priključeni su na napon 12 \mathrm{~V} ? Rezultat: \quad 7.2 \mathrm{~A}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U strujni krug napona 220 V uključeno je 10 žarulja, svaka otpora 24Ω i predviđena za napon 12 V.U seriju sa žaruljama uključen je otpornik. Kolika je jakost struje koja teče krugom i koliki otpor i...
U strujni krug napona 220 V uključeno je 10 žarulja, svaka otpora 24Ω i predviđena za napon 12 V.U seriju sa žaruljama uključen je otpornik. Kolika je jakost struje koja teče krugom i koliki otpor i...
Zavojnica s 200 zavoja, polumjera 10 cm, nalazi se u homogenom magnetskom polju indukcije 0.1 T tako da uzdužna os zavojnice tvori kut od 30^(∘) sa smjerom magnetskog polja. Kolika je jakost struje ...
U homogenome magnetskom polju jakosti 8 ⋅ 10⁴ A/m nalazi se vodič duljine 20 cm, otpora 10Ω. Vodič je priključen na izvor elektromotornog napona 10 V unutarnjeg otpora 0.001Ω - Pri međusobnom djelov...
Željezni prsten poprečnog presjeka 5 cm² ima srednji promjer 16 cm. Oko prstena je namotano 400 zavoja. Relativna permeabilnost željeza je 500 . Kad žicom teče struja, u prstenu nastaje magnetski to...
Zavojnica duljine 60 cm ima tri sloja zavoja, u svakom sloju po 120 zavoja. Koliku jakost ima struja koja teče zavojnicom ako je u unutrašnjosti zavojnice magnetsko polje jakosti 4.8 ⋅ 10³ A/m?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana