Lopta je bačena uvis brzinom 15 m/s sa vrha zgrade visoke 20 m. Kolikom brzinom lopta udari u zemlju? (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{v}_{0}=15 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{h}=20 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{v}=? Vertikalni hitac uvis sastoji se od jednolikoga gibanja prema gore brzinom \mathrm{v}_{0} i slobodnog pada. Zato su mu brzina v i put s u času kad je prošlo vrijeme t dani ovim izrazima: v=v_{0}-g \cdot t \quad, \quad s=v_{0} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} . Najviši domet \mathrm{H} što ga tijelo može postići pri vertikalnom hicu jest put (visina) u času kad je v =0 . Onda je: Za slobodni pad tijelo treba isto toliko yremena koliko je trebalo da dostigne najvišu točku. Hitac prema dolje je gibanje sastavljeno od jednolikoga gibanja vertikalno prema dolje brzinom v slobodnog pada. Brzina u trenutku t dana je izrazom: v^{2}=v_{0}^{2}+2 \cdot g \cdot h . 1.inačica Najprije izračunamo maksimalnu visinu H lopte: T-... v_{0} Sada nađemo brzinu v lopte koja slobodno pada sa visine \mathrm{H} : \begin{aligned} & \Rightarrow v^{2}=v_{0}^{2}+2 \cdot g \cdot h / v \Rightarrow v=\sqrt{v_{0}^{2}+2 \cdot g \cdot h}=\sqrt{\left(15 \frac{m}{s}\right)^{2}+2 \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot 20 m=24.85 \frac{m}{s}} \end{aligned} 2.inačica Za slobodni pad treba isto toliko vremena koliko i za dostizanje najviše točke. Svakom točkom staze tijelo prolazi dva puta: kad se uspinje, brzina je +\mathrm{v}, a kad pada, brzina je -\mathrm{v}. Zato je brzina kojom tijelo udari u zemlju (hitac prema dolje) jednaka: v^{2}=v_{0}^{2}+2 \cdot g \cdot h / v \Rightarrow v=\sqrt{v_{0}^{2}+2 \cdot g \cdot h}=\sqrt{\left(15 \frac{m}{s}\right)^{2}+2 \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot 20 m}=24.85 \frac{m}{s} . Vježba 157 Lopta je bačena uvis brzinom 30 \mathrm{~m} / \mathrm{s} sa vrha zgrade visoke 80 \mathrm{~m}. Kolikom brzinom lopta udari u zemlju? \left(\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 49.70 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

lopta je bačena vertikalno uvis brzinom 16 m/s. Kolika je brzina lopte na visini 10 m iznad mjesta bacanja?
Lopta je bačena vertikalno uvis početnom brzinom 10 m/s. Kolika je brzina lopte na visini 1.8 m iznad mjesta bacanja? (g=10 m/s²)
Lopta mase 0.4 kg bačena je vertikalno uvis brzinom 2 m/s. Kolika je početna količina gibanja lopte, a kolika na najvišoj točki putanje? Koliki je impuls sile koji je zaustavio loptu i koliko dugo j...
Lopta je bačena vertikalno uvis. U najvišoj točki putanje: A) brzina lopte v ≠ 0; akceleracija lopte a ≠ 0 B) brzina lopte v = 0; akceleracija lopte a ≠ 0 C) brzina lopte v = 0; akceleracija lopte a...
Lopta je bačena brzinom 20 m/s pod kutom 54^(∘) prema horizontali. Koliki joj je domet? (g=9.81 m/s²)
Lopta je bačena pod kutom α prema horizontu početnom brzinom v₀. Vrijeme gibanja lopte iznosi 2.4 s. Odrediti najveću visinu na kojoj će se lopta naći pri tome gibanju. Otpor zraka zanemariti. (g=9....

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana