Kamen bacimo vertikalno uvis s početnom brzinom 80 m/s. Koliko će vremena biti potrebno kamenu da se digne 20 m visoko? (ubrzanje slobodnog pada g = 10 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{v}_{0}=80 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{h}=20 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{t}=? Složena gibanja pri kojima jednu komponentu gibanja uzrokuje djelovanje sile teže zovu se hici. Vertikalni hitac prema gore sastoji se od jednolikoga gibanja prema gore brzinom v_{0} i slobodnog pada. Zato mu je put h u času kad je prošlo vrijeme t dan ovim izrazom: \begin{gathered} h=v_{0} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} \cdot \\ h=v_{0} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} \Rightarrow v_{0} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}=h \Rightarrow v_{0} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}-h=0 \Rightarrow \\ \Rightarrow v_{0} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}-h=0 / \cdot(-2) \Rightarrow-2 \cdot v_{0} \cdot t+g \cdot t^{2}+2 \cdot h=0 \Rightarrow \\ \Rightarrow g \cdot t^{2}-2 \cdot v_{0} \cdot t+2 \cdot h=0 \Rightarrow\left[\begin{array}{c} v_{0} \\ 2 \end{array} \Rightarrow 80\right] \Rightarrow 10 \cdot t^{2}-2 \cdot 80 \cdot t+2 \cdot 20=0 \Rightarrow \\ h=20 \\ \Rightarrow 10 \cdot t^{2}-160 \cdot t+40=0 \Rightarrow 10 \cdot t^{2}-160 \cdot t+40=0 /: 10 \Rightarrow t \\ \Rightarrow \frac{2}{g}-16 \cdot t+4=0 \Rightarrow \end{gathered} \begin{gathered} \left.\left.\Rightarrow \begin{array}{c} t^{2}-16 \cdot t+4=0 \\ a=1, b=-16, c=4 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} a=1, b=-16, c=4 \\ t_{1,2}=\frac{-b \pm \sqrt{b^{2}-4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} \end{array}\right\} \Rightarrow \\ \Rightarrow t_{1,2}=\frac{-(-16) \pm \sqrt{(-16)^{2}-4 \cdot 1 \cdot 4}}{2 \cdot 1} \Rightarrow t_{1,2}=\frac{16 \pm \sqrt{256-16}}{2} \Rightarrow t_{1,2}=\frac{16 \pm \sqrt{240}}{2} \Rightarrow \\ \left.\left.\Rightarrow \begin{array}{c} t_{1}=\frac{16+\sqrt{240}}{2} \\ t_{2}=\frac{16-\sqrt{240}}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} t_{1}=15.75 \mathrm{~s} \\ t_{2}=0.25 \mathrm{~s} \end{array}\right\} . \end{gathered} Vidimo da je kamen dva puta došao na visinu od 20 m: - prvi puta prilikom uspinjanja nakon 0.25 \mathrm{~s} - drugi puta prilikom padanja nakon 15.75 \mathrm{~s}. Vježba 592 Kamen bacimo vertikalno uvis s početnom brzinom 288 \mathrm{~km} / \mathrm{h}. Koliko će vremena biti potrebno kamenu da se digne 200 \mathrm{dm} visoko? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: 0.25 \mathrm{~s} i 15.75 \mathrm{~s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kamen bacimo vertikalno uvis početnom brzinom 80 m/s. Koliko će vremena biti potrebno kamenu da se digne 20 m visoko? (ubrzanje slobodnog pada g = 10 m/s² ) A. 0.25 s B. 0.5 s C. 0.65s D. 1.2 s
Kamen počinje slobodno padati s visine 30 m. Istodobno sa površine Zemlje bacimo drugi kamen vertikalno uvis početnom brzinom 15 m/s. Nakon koliko će se vremena oba kamena naći na jednakoj visini. K...
S ruba mosta bacimo vertikalno u vodu kamen brzinom 0.8 m/s. Nađi visinu mosta i brzinu kojom kamen padne u vodu ako pada 3 sekunde. (g=9.81 m/s²)
S ruba mosta bacimo vertikalno u vodu kamen brzinom 0.8 m/s. Nađi visinu mosta i brzinu kojom kamen padne u vodu ako pada 3 sekunde. (g=9.81 m/s²)
S ruba mosta bacimo vertikalno u vodu kamen brzinom 0,8 m/s. Nađi visinu mosta i brzinu kojom kamen padne u vodu ako pada 3 sekunde.
Kamen bacimo s tornja visine 30 m početnom brzinom 10 m/s pod kutom 35^(∘) prema horizontali. Treba odrediti koliko će se dugo tijelo gibati i na kojoj će udaljenosti od podnožja tornja pasti. Otpor...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana