sa kojom državom Rusija nema više dobro susedne i ekonomske veze


Odgovor


Ukrajnom?


Cro Tech lol izbriši

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

sa kojom državom Rusija nema više dobro susedne i ekonomske veze
Bok svima. Imam dva kratka pitanja. Prvo: Kako najlakše mogu oprati tikvicu kojoj su zaljepljeni kristalići joda nakon sublimacije? Ima ih dosta. Drugo: Da li se na državnom natjecanju ocjenjuje sa...
Kojom bojom označujemo model atoma natrijeva klorida? Kako da dobro napravim strukturu natrijeva klorida? hvala unaprijed
Kojom početnom brzinom v₀ treba baciti prema dolje loptu sa visine h da bi odskočila na visinu 2 ⋅ h? Gubitke mehaničke energije zanemarite. ( g je ubrzanje sile teže)
Kojom početnom brzinom v₀ treba baciti loptu prema dolje sa visine h da bi odskočila na visinu 2 ⋅ h? Gubitke mehaničke energije zanemarite. (ubrzanje slobodnog pada g)
Kojom se najmanjom brzinom mora okretati vedro s vodom u vertikalnoj ravnini da se voda ne prolijeva? (g-ubrzanje sile teže)
Kojom najvećom brzinom može voziti automobil na zavoju horizontalne ceste polumjera 50 m ako je faktor trenja između kotača i ceste 0.2? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )