Sta je Fotosinteza?


Stari_Orahovac Odgovorite mi na pitanje🙏🏻 izbriši

Odgovor


Fotosinteza je proces u kojem se sunčeva energija pretvara u kemijsku pohranjenu u organskim molekulama. Osim u biljkama, fotosinteza se obavlja i u nekim bakterijama i algama, dakle organizmima koji u svojim stanicama imaju klorofil i obično su zelene boje. Osnovni biološki "proizvodni" proces koji pokreće sav život na zemlji događa se u kloroplastima, malim organelama u citoplazmi biljnih stanica, pogonska energija je svjetlosna energija, odnosno energija sunca, a "sirovine" koje se troše su jednostavne i sveprisutne: voda i ugljični dioksid. Proizvod su složeni ugljikovi spojevi - ugljikohidrati.

Svojevrstan nusproizvod ovog procesa je - kisik bez kojega na Zemlji jednostavno ne bi bilo života u obliku kakvog ga znamo.

Proces fotosinteze prikazan kemijskom jednadžbom: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Sta je Fotosinteza?
Šta je mikroekonomski aspekt bankarstva kao nauke?
Sta je subjekat
Sta je Arhimedov zakon
Šta je važno kod srednje ovojnice oka?
Šta je ćelija
Sta je faradejev kavez?