f(x)=-3sinx+1


Cro Tech Kaj s tim? izbriši

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo se giba jednoliko ubrzano i u četvrtoj sekundi prijeđe put od 10,5 m. Kolika je akceleracija tijela ako je tijelo na početku mirovalo?
Na kojoj je slici ispravno prikazan dijagram sila na loptu koja se giba jednoliko pravocrtno po ravnoj podlozi bez trenja?
Kolika je aritmetička sredina brojeva 13, 22 i 37?
Kolika je aritmetička sredina brojeva 13, 22 i 37?
Čemu je jednako M ako je K M+ = 31− 7M ?
Koliko iznosi gustoća od 84 kg m–3 izražena u g cm–3?
Duljine stranica paralelograma iznose 42.3 cm i 58.1 cm, a mjera jednoga njegova kuta iznosi 74°35ʹ. Kolika je duljina kraće dijagonale toga paralelograma?