Odredi prikloni kut pravca p koji prolazi kroz točke A(-1, 1.2 ), B(-2,3)


Odgovor


Trebamo zamisliti te 2 točke kao vrhove trokuta, a pravac je hipotenuza. Uglavnom trebam naći dužine stranica i trigonometrijom možemo dobiti kud alfa, koji oduzmemo od 180 jer nam treba vanjski kut.


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Odredi kut potpune polarizacije svjetlosti koja pada iz zraka na staklo indeksa loma 1,7 . Indeks loma zraka je 1. Koliki je kut loma za taj slučaj? (2 boda)
Odredi broj protona u zadanome. a) tri atoma vodika,N(p+ )= b)pet atoma cinka,N(p+)= c)dva atoma zlata,N(p+)=
Odredi obodnu (linearnu) brzinu točke na ekvatoru Zemlje, zbog rotacije Zemlje, ako je polumjer Zemlje r = 6377.397 km.
Odredi ukupnu kinetičku energiju nogometne lopte mase 420 g koja se kotrlja brzinom 10 m/s.
Odredi duljinu šipke obješene na jednom kraju koja ima periodu titranja 1 s. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Odredi kutnu brzinu rotacije Zemlje oko svoje osi kao i njezinu obodnu brzinu obzirom na ekvator znajući da je polumjer Zemlje 6377.397 km.
Odredi konstantu opruge ako je na nju obješen uteg mase 100 g koji učini 10 titraja u 2 sekunde.