U kojem se laboratorijkom priboru čuva elementarni klor na sobnoj temperaturi i atmosferskom tlaku.


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na maturi ove godine pojavilo se pitanje u kojemu se traži sljedeće: „Vodena otopina natrijeva tiosulfata (Na2S2O3) korištena je za standardizaciju pripremljene otopine kalijeva permanganata. Očitajte...
Vlastito vrijeme života neke čestice iznosi T₀ = 2μs. Koliko iznosi njezino vrijeme života u laboratorijskome sustavu u kojem se čestica giba brzinom 0.6 ⋅ c ?
Vlastito vrijeme života neke čestice iznosi T₉ = 2μs. Koliko iznosi njezino vrijeme života u laboratorijskome sustavu u kojem se čestica giba brzinom 0.6 ⋅ c?
1.Koju promjenu opažamo ako približimo satno stakalce na kojem se nalazi koncentrirana HCl i drugo stakalce na kojem se nalazi koncentrirana otopina amonijevog hidoroksida? 2. Koju promjenu opažamo u...
Mioni u laboratorijskome sustavu gibaju se brzinom 0.9⋅ c i imaju vrijeme poluraspada 1.44 ⋅ 10⁻⁵ s. Koliko je vrijeme poluraspada miona u sustavu u kojemu miruju? (brzina svjetlosti u praznini c) ...
U kojem se od navedenih procesa događa mejoza?
U kojem se organu razgrađuje alkohol?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana