Kolika je sila potrebna da se automobil mase 0,9t ubrza na horizontalnom delu puta od 54km/h na 30m/s za vreme od 0,5min?


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je vučna sila potrebna da automobil mase 1500 kg ubrza od 0 do 30 m/s za 10 s, ako pretpostavimo da se 40% od ukupne vučne sile potroši na trenje? Koliki je koeficijent trenja tijela i podlog...
Kolika je vučna sila potrebna da automobil mase 1200 kg jednoliko ubrza od 0do20 m/s za 10 sekundi ako pretpostavimo da se 40% od ukupne vučne sile potroši na trenje i otpor?
Kolika je vučna sila potrebna da automobil mase 1200 kg jednoliko ubrza od 0do20 m/s za 10 s, ako pretpostavimo da se 40% od ukupne vučne sile potroši na trenje i otpor?
Automobil težine 8000 N penje se uz brijeg nagnut 35^(∘) prema horizontu. Na putu od 40 m brzina mu se povećava od 20 m/s do 40 m/s. Kolika je sila potrebna za gibanje automobila, ako je faktor tren...
Kolika je potrebna sila napinjanja čelične žice promjera 0.5 mm da se na duljini 32 cm dobije ton osnovne frekvencije 440 Hz ? (gustoća čelika ρ = 7850 kg/m³ )
Kolika je snaga potrebna da bi se vozilo mase 2000 kg gibalo stalnom brzinom 45 km/huz kosinu nagiba 6^(∘), ako sila trenja iznosi 1.5kN?( g=10 m/s²)
Tvrdi disk se okreće brzinom 7200 okretaja u minuti. Izračunajte kolika je sila trenja potrebna da zadrži zrnce prašine mase 0.001 g na površini diska na udaljenosti 2.5 cm od njegova središta.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana