-12-{8-[6-(7-11)-(-2)]}

-12-{8-[6-(7-11)-(-2)]}


Odgovor


Prvo se rješavaju unutarnje zagrade. A ostalo prepiše.

-12-{8-[6-(-4)-(-2)]}= (dva minusa daju plus i ponovo unutranja zagrada ostalo prepišemo)= -12-{8-[6+4+2]}=-12-{8-12}=-12-(-4)=-12+4=-8


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

hidroliza: 1. natrijevih fosfata 2.natrijevog acetata 3.natrijevog sulfata 4.natrijevog nitrata 5.natrijevog primarnog fosfata 6.natrijevog dihidrogenfosfata 7.kalcijevog klorida 8.kalcijevog...
Objasni vezu u: 1. između amonijaka i vode 2. etenu 3. benzenu 4. amonijaku 5. kalcijevom nitratu 6. u ledu 7. u natrijevom oksidu 8. u vodi 9. u kalcijevom oksidu 10. u heksaakvabarovom (II) ionu 11...
Volio bih da mi odgovorite na sva ova pitanja, jer su mi odgovori potrebni za natjecanje, a nastavnice nema pa vas molim: 1.Da li je destilacija fizikalna ili kemijsak promjena i zašto? 2.Što je frak...
Bok,imam za vas neke zadatke koje neznam izračunati pa bih vas molila da mi pomognete jer mi hitno trebaju do utorka ujutro,pliz pomozite ako možete.evo zadataka: 1.Izračunaj masu natrijeva klorida u ...
Molim Vas, kako da odredim sadrzaj kofeina u uzorcima kafe? Hvala unapred! Uradili smo sadrzaj kofeina, treba preračunati sadržaj kofeina u mg/100g uzorka sa kalibracione krive. Postupak je bio sl...
21. Reakcija slobodnoradikalske supstitucije hlora na etanu! 46. Mehanizam elektrofilne supstitucije na aromatskom prstenu! 84. Napisati strukturne formule izomera molekulske formule C 7 H 16 85. S...
1.Izračunajte ph krvi kada bi se sustav sastojao samo od fosfatnog pufera koncentracije NaH2PO4 0.10 mol/l,a koncentracija Na2HPO4 0,2 mol/l.Konstante disocijacije fosfatne kiseline su: K1=7.52 X 10-3...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana